Tilastot ja tilannekatsaukset

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä kerää tilastoja asiakkaistaan. Tilastot kerätään ja julkistetaan niin, ettei niistä voi tunnistaa ketään yksittäistä asiakasta tai asiakasryhmää. Auttamisjärjestelmän tilastot auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa siitä, minkälaista ihmiskauppaa Suomessa on tunnistettu.

Tilastot sisältyvät vuosittain julkaistaviin auttamisjärjestelmän tilannekatsauksiin (vuosikatsaus), jotka julkaistaan yleensä tammikuussa. Suppeampi puolivuotiskatsaus julkaistaan heinäkuussa. Tilannekatsaukset ovat vuosien mittaan muuttaneet muotoaan, samoin tilastoitavat kokonaisuudet ovat vaihdelleet. Tältä sivulta voit ladata auttamisjärjestelmän tilannekatsauksia vuodesta 2013 alkaen. Tätä vanhempia tilastoja voit tarvittaessa tiedustella auttamisjärjestelmästä. Voit kysyä tietoa auttamisjärjestelmältä kaikista alla mainituista tilastoista ja katsauksista: ota yhteyttä.

Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2023 UUSI! (saavutettava pdf-tiedosto)

Vuosikatsaus 2022 (Avautuu uudelle sivulle)

Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2022 (Avautuu uudelle sivulle)

Vuosikatsaus 2021  (Avautuu uudelle sivulle)
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2021

Vuosikatsaus 2020 
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2020 

Vuosikatsaus 2019 
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2019

Vuosikatsaus 2018
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2018

Vuosikatsaus 2017
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2017

Vuosikatsaus 2016
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2016

Vuosikatsaus 2015
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2015

Vuosikatsaus 2014

Vuosikatsaus 2013
Puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2013

IN ENGLISH:

Semiannual Review 1.1. – 30.6.2023 NEW!

Annual Review 2022 (opens in a new window)

Semiannual Review 1.1. – 30.6.2022 (opens in a new window)

Annual Review 2021 (opens in a new window)

Semiannual Review 1.1. – 30.6.2021 

Annual Review 2020
Semiannual Review 1.1. – 30.6.2020 
Annual Review 2019 
Semiannual Review 1.1. – 30.6.2019
Annual Review 2018
Semiannual Review 1.1. – 30.6.2018
Annual Review 2017
Annual Review 2016
Annual Review 2015

PÅ SVENSKA

Hjälpsystemets Lägesöversikt 2021

Hjälpsystemets Lägesöversikt 2020

Hjälpsystemets Lägesöversikt 2019
Halvårsöversikt 1.1. – 30.6.2018

Lehdistötiedotteet / Pressmeddelanden / Press releases

27.7.2022         MEDIATIEDOTE: IKU-auttamisjärjestelmään ohjautuu yhä enemmän hyväksikäytön uhreja

27.7.2022         MEDIA RELEASE: Growing number of victims of exploitation referred to the Assistance System for Victims of Human Trafficking

27.7.2022         MEDIAMEDDELANDE: Allt fler offer för utnyttjande hänvisas till Hjälpsystemet för offer för människohandel

21.1.2022         LEHDISTÖTIEDOTE: Alaikäisiä ihmiskaupan uhreja tunnistettu yli kaksinkertainen määrä

21.1.2022         PRESSMEDDELANDE: Antalet minderåriga offer för människohandel har mer än fördubblats

21.1.2022         PRESS RELEASE: The number of child human trafficking victims has more than doubled