Valtion ja järjestöjen tarjoama apu ihmiskaupan uhrille

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän lisäksi myös järjestöt tarjoavat apua ihmiskaupan uhreille. Tältä sivulta löydät sekä auttamisjärjestelmän että järjestöjen yhteystietoja.

Viranomaisten tarjoama tuki

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on viranomainen, jonka tehtävänä on huolehtia ihmiskaupan uhrin oikeuksista. Tältä www.ihmiskauppa.fi -sivustolta löydät tietoa auttamisjärjestelmästä ja sen tarjoamasta avusta.

 • Kohderyhmä: Mahdolliset ihmiskaupan uhrit ja heidän huollettavanaan olevat lapset. Auttaa myös henkilöitä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhriksi Suomen ulkopuolella. Myös todistajana toimivat henkilöt. Auttamisjärjestelmästä voi nyt saada apua myös henkilö, joka ei halua ilmoittaa itseensä kohdistuneesta rikoksesta poliisille.
 • Tukipalvelut: pitkäaikainen turvallinen majoitus, terveyspalvelut, sosiaalityö, toimeentulotuki/vastaanottoraha, tukihenkilö, tulkkaus- ja käännösapua, apua oleskelun laillistamisessa, lainmukainen oikeudellinen apu ja neuvonta, apua ja tukea rikosprosessissa, laittomasti maassa olevan oleskelun laillistaminen tietyissä tapauksissa max. 6 kuukaudeksi, tukea vapaaehtoiseen kotiinpaluuseen. Auttamisjärjestelmä työskentelee yhdessä poliisin kanssa turvaamiseesi liittyvissä asioissa.
 • Maantieteellinen alue: Koko maa
 • Yhteystiedot:
  • www.ihmiskauppa.fi
  • sähköposti: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi
  • yhteydenottolomakkeella
  • infonumero: 029 546 3177 (auki 24/7)

Työsuojeluhallinto auttaa sinua työsuojeluasioissa. Työsuojelu tarkoittaa, että työpaikalla täytyy olla turvallista ja että työympäristöstä ei saa aiheutua vaaraa terveydelle.  Voit ottaa yhteyttä työsuojeluhallintoon myös silloin, jos työsuhteesi ehdoissa tai työpaikkasi työhyvinvoinnissa on ongelmia.

Poliisin kansallinen ihmiskaupparikoksiin erikoistunut ryhmä aloitti toimintansa vuonna 2021. Ryhmä tutkii myös työvoiman hyväksikäyttöön liittyviä rikoksia. Vihjeitä ja rikosilmoituksia ryhmälle voi lähettää osoitteeseen ihmiskauppa@poliisi.fi. Huomaathan, ettei arkaluontoisia tietoja ole kuitenkaan hyvä lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä. Harkitse turvapostin käyttämistä. 

Voit tehdä nimettömän ilmoituksen poliisille epäillystä parituksesta, työvoiman hyväksikäytöstä tai ihmiskaupasta Poliisin Nettivinkki-lomakkeella tai Poliisin vihjepuhelimet-palvelussa (linkit aukeavat uuteen ikkunaan).

Järjestöjen tarjoama tuki

Rikosuhripäivystys

 • Kohderyhmä: Kaikki ihmiskaupan ja muiden rikosten uhrit
 • Tukipalvelut: psykososiaalinen tuki (tukihenkilötoiminta), neuvonta (etenkin liittyen rikos- ja viranomaisprosesseihin), palveluohjaus, kriisityö
 • Maantieteellinen alue: Koko maa (7 aluetoimistoa, 31 palvelupistettä ympäri maan)
 • Yhteystiedot:


Pro-tukipiste ry

 • Kohderyhmä: Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneet ihmiskaupan uhrit, seksi- ja erotiikka-alalla työskentelevät
 • Tukipalvelut: kriisityö, psykososiaalinen tuki, neuvonta, palveluohjaus, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Maantieteellinen alue: Pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Turun seutu
 • Yhteystiedot: http://pro-tukipiste.fi/yhteystiedot/


Monika-Naiset ry

 • Kohderyhmä: Väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajataustaiset naiset ja lapset
 • Tukipalvelut: Turvakoti Mona (kriisiasuminen, psykososiaalinen tuki, neuvonta ja palveluohjaus), Kriisikeskus Monika (valtakunnallinen auttava puhelin, kriisityö, psykososiaalinen tuki, neuvonta, palveluohjaus, vertaistukiryhmät, tukiasuminen), Kotoutumiskeskus Monika (kotoutumisen ja työllistymisen tukipalvelut)
 • Maantieteellinen alue: Kriisikeskuksen ja Kotoutumiskeskuksen vastaanotot: Helsinki, Vantaa; Turvakoti Mona: valtakunnallinen
 • Yhteystiedot: http://monikanaiset.fi/yhteystiedot/

Pakolaisneuvonta ry

 • Kohderyhmä: Turvapaikanhakijat, oleskelulupaa hakevat ja odottavat tai ilman sitä olevat ulkomaalaiset. Ulkomaalaiset rikoksen uhrit.
 • Tukipalvelut: Neuvonta ja oikeudellinen avustaminen turvapaikkamenettelyn valitusvaiheessa, muissa ulkomaalaisoikeudellisissa asioissa sekä rikoksen uhreille. Maksuton yleisneuvonta sähköpostitse ja puhelimitse. Maksuton oikeudellinen neuvonta paperittomille, muille oleskeluoikeutensa kanssa epäselvässä tilanteessa oleville sekä niille, joilla on vaara päätyä paperittomaksi.
 • Maantieteellinen alue: Koko maa (toimisto Helsingissä)
 • Yhteystiedot: http://www.pakolaisneuvonta.fi


Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, Suomen maatoimisto

 • Kohderyhmä: Kotimaahansa tai toiseen maahan vapaaehtoisesti palaavat ihmiskaupan uhrit sekä muut siirtolaiset
 • Tukipalvelut: Neuvontaa paluuseen ja uudelleenkotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä, turvallisen vapaaehtoisen paluun konkreettinen valmistelu sekä järjestäminen yhdessä paluumaan toimiston kanssa. 
 • Maantieteellinen alue: Koko maa (toimisto Helsingissä)
 • Yhteystiedot: http://www.iom.fi


Global Clinic

 • Kohderyhmä: Paperittomat henkilöt
 • Tukipalvelut: Vapaaehtoisvoimin järjestetty moniammatillinen apu ei-akuutteihin terveysongelmiin
 • Maantieteellinen alue: Helsinki, Turku, Lahti, Tampere, Joensuu ja Oulu
 • Yhteystiedot: http://www.globalclinic.fi

Samaria ry
 
•    Kohderyhmä: Ihmiskaupan uhriksi joutuneet naiset ja heidän lapsensa
•    Tukipalvelut: asumispalvelu: kriisivaihe, siirtymävaihe ja pitkäkestoinen (psykososiaalinen tuki, kuntoutus), integroitumistuki ja tukiasuminen
•    Maantieteellinen alue: Pääkaupunkiseutu
•    Yhteystiedot: http://www.samaria.fi/rose/

Myös seurakunnat voivat antaa diakonian kautta apua (esim. hätämajoitus, ruoka) erityisesti sellaisille ihmiskaupan uhreille, jotka eivät ole oikeutettuja kuntien tai valtion tarjoamiin palveluihin. Lisätietoja lähimmästä seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä löytyy Suomen evankelisluterilaisen kirkon sivuilta.