Ihmiskaupan vastaisen työn hankkeet

Ihmiskaupan vastaista työtä toteutetaan Suomessa myös erilaisten hankkeiden avulla.  Useimmiten hankkeet saavat rahoitusta Euroopan Unionilta. 

Oikeusministeriön Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön -hanke muun muassa kehittää ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismia (NRM) sekä lisää yleistä tietoutta ihmiskauppailmiöstä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän Tilda – Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän digitaaliset työkalut ja tilastointi -hankkeessa kehitetään auttamisjärjestelmän tilastointia ja digitalisoidaan auttamisjärjestelmän asiankäsittely.

Poliisiammattikorkeakoulun, Euroopan kriminaalipolitiikan istituutin (Heuni) ja Itä-Suomen poliislaitoksen toteuttama IHMEMALLI-hanke, jossa mallinnetaan ihmiskaupparikosten esitutkintaa.

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti Heunin toteuttaa useita ihmiskauppaan ja ihmiskaupan vastaiseen työhön liittyviä projekteja. Löydät niistä lisää tietoa Heunin sivuilta (englanniksi).

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä koordinoi vuosina 2020-2023 IKUT-hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa ihmiskaupan uhrien työelämävalmiuksia ja -taitoja. 2023 alkaneessa IKUT2-hankkeessa jatketaan samaa kehitystyötä. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Diakonissalaitos. 

Merkittäviä, aikaisemmin toteutettuja hankkeita ovat muun muassa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän koordinoima  IHME-hanke, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) HOIKU-hanke ja Pro-tukipisteen Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hanke. Rikosuhripäivystyksen koordinoimassa SEIVE-hankkeessa julkaistiin toukokuussa 2023 merkittävä selvitys liittyen seksuaaliväkivaltaa kokeneiden ihmiskaupan uhreihin.