Kerjäämisessä hyväksikäyttäminen

Kerjäämisessä hyväksikäyttäminen on ihmiskaupan muoto, johon saattaa liittyä myös rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttöä. Taustalla on usein järjestäytynyttä rikollista toimintaa. Kuten monissa muissakin ihmiskaupan muodoissa uhrit ovat tyypillisesti kotoisin köyhistä olosuhteista. 

Kerjäämisessä hyväksikäytetty ei halua kerjätä

Kerjäämisessä hyväksikäytetyt henkilöt eivät kerjää vapaaehtoisesti, vaan heidät on pakotettu tai painostettu siihen esimerkiksi väkivallalla tai heitteillejätöllä uhkaamalla, tai käyttämällä hyväksi heidän haavoittuvuuttaan. Uhrit eivät saa itse pitää kerjäämällä ansaitsemiaan rahoja, vaan joutuvat luovuttamaan ne osittain tai kokonaan hyväksikäyttäjille.

On hyvä kuitenkin muistaa, etteivät kaikki kerjäämistä harjoittavat ihmiset ole kerjäämään pakotettuja, eikä heitä välttämättä hyväksikäytetä. Joillekin kerjääminen on elinkeino. Lapsen käyttäminen kerjäämisessä on kuitenkin aina kyseenalaista, eikä toiminta saisi vaarantaa lapsen terveyttä, turvallisuutta tai esimerkiksi koulunkäyntiä. Lapsikerjäläisen kohdalla tulee aina pitää mielessä  mahdollisuus siitä, että lapsi voi olla hyväksikäytön kohteena tai muuten lapselle sopimattomissa olosuhteissa.

Kerjäämisessä hyväksikäytetyt kuuluvat usein haavoittuviin ihmisryhmiin

Kerjäämisessä hyväksikäytetyt henkilöt kuuluvat usein erityisen haavoittuviin ihmisryhmiin, jotka herättävät ihmisissä herkästi halun auttaa ja lahjoittaa rahaa. Tällaisen ihmiskaupan uhrit ovatkin tyypillisesti lapsia, vanhuksia, raskaana olevia tai vammaisia henkilöitä. On myös havaittu, että hyväksikäyttäjät saattavat tahallisesti aiheuttaa uhreille erilaisia näkyviä ruumiinvammoja tai laittaa heidät teeskentelemään niitä, jotta he saisivat ohikulkijoilta enemmän rahaa. Tätä käytäntöä on havaittu pääasiassa Suomen ulkopuolella.

Suomessa tämän ihmiskaupan muodon uhreja tulee esiin melko harvoin. Suomessa ei ole toistaiseksi annettu rikostuomioita kerjäämisessä hyväksikäytöstä, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa.

Tarinat