Asiakkaaksi Auttamisjärjestelmään

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaaksi voidaan ottaa:

  • henkilö, joka tarvitsee apua ihmiskaupan uhriksi joutumisen vuoksi
  • ihmiskaupan uhrin Suomessa oleva lapsi, joka tarvitsee apua
  • ihmiskaupparikoksen tutkinnassa avustava henkilö, joka tarvitsee erityistä apua, sekä hänen Suomessa oleva lapsensa, joka tarvitsee apua

Auttamisjärjestelmä auttaa kaiken ikäisiä ja kaikkiin kansalaisuuksiin, sukupuoliin ja uskontokuntiin kuuluvia henkilöitä. Myös Suomen kansalaisia.

Ihmiskaupan uhri voi saada apua Auttamisjärjestelmästä, vaikka hän ei halua ilmoittaa poliisille ihmiskaupparikoksesta. Auttamisjärjestelmä ei ilmoita asiakkaistaan poliisille. Asiakas saa auttamisjärjestelmästä apua rikosilmoituksen tekemisessä, jos hän haluaa tehdä rikosilmoituksen.

Asiakkaaksi voi hakea itse tai toisen ohjaamana

Viranomainen, kolmannen tai yksityisen sektorin toimija voi ohjata henkilön Auttamisjärjestelmään, tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijä, järjestö, poliisi tai vaikka seurakunnan työntekijä. Tämä edellyttää aina sitä, että ohjattava henkilö antaa sille suostumuksensa.

Auttamisjärjestelmään ohjattavan henkilön kanssa tehdään kirjallinen hakemus Auttamisjärjestelmään ottamisesta. Hakemukset ja ohjeet niiden täyttämiseen löydät täältä.

Kiireellisessä tilanteessa pelkkä puhelinsoitto saattaa riittää asiakkuuden aloittamiseksi.

Ihmiskaupan uhri tai ihmiskaupparikoksen tutkinnassa avustava henkilö voi hakea Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaaksi myös itse. Ohjeet siihen löytyvät täältä.

Hakemusta tehdessä ei tarvitse olla varmuutta siitä, onko henkilö joutunut ihmiskaupparikoksen uhriksi.

Auttamisjärjestelmä tekee päätöksen hakemukseen

Auttamisjärjestelmä tarvitsee tietoa siitä, mitä henkilölle on tapahtunut ja siitä, minkälaista apua hän tarvitsee.

Jos hakemuksessa ei ole riittävästi tietoa hakijan tilanteesta tai avuntarpeesta, Auttamisjärjestelmä voi kysyä lisätietoa hakijalta, hänet ohjanneelta henkilöltä tai muilta viranomaisilta.

Tiedon perusteella Auttamisjärjestelmän työntekijä arvioi, onko henkilö voinut joutua ihmiskaupan uhriksi ja tarvitseeko hän sen vuoksi apua Auttamisjärjestelmältä.

Auttamisjärjestelmä toimittaa hakijalle kirjallisen päätöksen ja on yhteydessä asiakkaaksi otettavaan henkilöön.