Yritykset ja ihmiskaupan vastainen yhteistyö

Ihmiskauppaa kokeneen henkilön rekrytointi osana yritysvastuuta 

Yritykset voivat toimia ihmiskauppaa vastaan monella tavalla ja niillä on merkittävä rooli ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa. Ihmiskaupan torjunta on myös osa yrityksen vastuullisuustoimintaa.  

IKUT-hankkeessa pilotoitiin ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön uhrien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien maahan muuttaneiden rekrytointiyhteistyötä palveluyrityskonserni Lassila&Tikanojan (L&T) sekä Suomen Pakolaisavun kanssa. 

Rekrytointiyhteistyöstä saatiin hankkeen aikana hyviä kokemuksia. Yritysten on mahdollista tarjota ihmiskaupan uhreille työllistymismahdollisuuksia myös IKUT-hankkeen päättymisen jälkeen. 

Haluatko tarjota työllistymismahdollisuuksia ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön uhreille? 

Tietoa työllistymismahdollisuuksista voi välittää seuraaville tahoille:

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi
Neuvontanumero 029 54 63 177

Monika-Naiset liitto ry, Kotoutumiskeskus Monika
Marisel Soto Godoy, päällikkö
marisel.sotogodoy@monikanaiset.fi
+358 45 1268 803

Helsingin Diakonissalaitos
Anne Hammad, projektipäällikkö
anne.hammad@hdl.fi
+358 50 50200 22

Rikosuhripäivystys, erityistukipalvelu ihmiskaupan ja lähirikosten uhreille
help@riku.fi

Ihmiskaupan torjunta ja yritysvastuu 

IKUT-hankkeessa toteutettiin yrityksille räätälöityjä koulutuksia ihmiskaupan torjunnasta yrityksen hankinnoissa ja rekrytoinneissa osana yritysten vastuullisuustyötä. Koulutukset toteutettiin yhdessä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI:n kanssa. 

Ohjeita ja työkaluja erityisesti työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumiseen löytyy mm. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNIlta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Lue tästä HEUNI:n vastuullisuusasiantuntija Saara Haapasaaren kirjoitus yksityisen sektorin mahdollisuuksista osallistua ihmiskaupan vastaiseen työhön. Yritys voi osana yritysvastuutaan torjua ihmiskauppaa ja tarjota ihmiskaupan uhreiksi joutuneille työllistymismahdollisuuksia.

Rahoitus Euroopan Sosiaalirahastosta ja Hämeen ELY-keskukselta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä toteutti IKUT-hanketta ajalla 1.6.2020-28.2.2023. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto ja rahoituksen myönsi Hämeen ELY-keskus.