Auttamisjärjestelmän tietosuojaseloste

Täältä löydät Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tietosuojaselosteen. Jokaisella on oikeus halutessaan tutustua siihen ja tietää, miten ja mihin hänen henkilötietojaan käytetään ja miten niitä säilytetään.

Piirroskuva työntekijästä ja asiakkaasta laptop-tietokoneen ympärillä.

Auttamisjärjestelmä käsittelee asiakasrekisterin tietoja luottamuksellisesti ja salassapitovelvoitteen mukaisesti, tietoturvallisessa järjestelmässä. Tietoa asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa vain sellaiselle taholle, jolla on lainmukainen peruste saada tietoa. 

Tietosuojaseloste suomeksi (pdf)

Dataskyddsbeskrivning på svenska (pdf)

Privacy Statement in English (pdf)

Tietosuojaselosteessa on lueteltu ne viranomaiset ja muut toimijat, joilla voi olla laillinen peruste saada jotain tietoa asiakarekisteristä joissakin laissa säädetyissä tapauksissa. Se ei tarkoita sitä, että asiakastietoa jaettaisiin automaattisesti kaikille listassa mainituille. Auttamisjärjestelmä ei esimerkiksi ilmoita asiakkaistaan poliisille. 

Esimerkki: Säilöönottoyksiköllä on oikeus saada tietoa auttamisjärjestelmästä vain silloin, jos auttamisjärjestelmän asiakas (tai auttamisjärjestelmään esitetty henkilö) on säilöön otettuna ja tarvitsee siellä apua ihmiskaupan uhriksi joutumisen vuoksi. Silloin auttamisjärjestelmä ilmoittaa esimerkiksi säilöönottoyksikön sosiaalityöntekijälle, että asiakas on erityisen tuen tarpeessa.

Auttamisjärjestelmä ei oma-aloitteisesti anna asiakasrekisteristä tietoa muille viranomaisille kuin hyvin harvoissa tapauksissa:

  • Jos asiassa on välttämätöntä tehdä lastensuojeluilmoitus ja/tai ilmoitus poliisiin lapseen kohdistuneesta vakavasta rikoksesta.
  • Jos asiakkaaseen, hänen läheisiinsä tai hänen kanssaan työskenteleviin työntekijöihin kohdistuu akuutti ja vakava vaara, täytyy vaarasta ilmoittaa poliisille, jotta vaarassa olevia voidaan suojata. 
  • Kun auttamisjärjestelmä antaa ilman laillista oleskeluoikeutta Suomessa olevalle asiakkaalleen hänen oleskelunsa laillistavan harkinta-ajan, siitä ilmoitetaan poliisille, jotta poliisi on tietoinen siitä, että asiakas on Suomessa laillisesti eikä häntä saa poistaa maasta. 

Jos sinulla on kysyttävää liittyen tietosuojaan, salassapitoon tai tietojesi käsittelyyn auttamisjärjestelmässä, voit olla yhteydessä meihin tai vaikkapa tietosuojavastaavaan.