Uudet asiakkaat 1.1.-30.6.2022

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaksi tuli alkuvuonna 165 uutta asiakasta. Heistä 139 on oletettuja ihmiskaupan uhreja ja 26 heidän alaikäisiä lapsiaan. Näiden 26 lapsen osalta auttamisjärjestelmä ei kerää tarkempia tilastoja, vaan alla olevat tilastot koskevat 139 oletettua ihmiskaupan uhria.  

Kuvio 3. Uudet asiakkaat 1.1. – 30.6.2022 (139+26)

139 uudesta asiakkaasta 14 oli alle 18-vuotiaita.

Kuvio 4. Uudet asiakkaat iän ja sukupuolen mukaan (n=139)

61 prosenttia uusista asiakkaista oli naisia (76 henkilöä) ja tyttöjä (8 henkilöä). Miesten (49 henkilöä) ja poikien (6 henkilöä) osuus oli 39 prosenttia. Uusista asiakkaista kukaan ei ilmoittanut edustavansa muuta sukupuolta.

Kuvio 5. Uudet asiakkaat iän mukaan (n=139)

Suurin osa uusista asiakkaista oli nuoria aikuisia: 18-29 -vuotiaita oli 56 ja 30-39 -vuotiaita 42. 40-49 -vuotiaita oli 21, mutta yli 50-vuotiaita vain viisi. Auttamisjärjestelmän asiakkuuteen ei tullut yhtään yli 60-vuotiasta henkilöä.

Kuvio 6. Hyväksikäyttötarkoitus (n=139)

Useimmin uusi asiakas oli joutunut pakkotyöhön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Pakkoavioliittoon oli joutunut 37 henkilöä ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi 35. Benefit fraud -ihmiskaupan uhriksi arvioitiin yksi uusi asiakas. Yhden asiakkaan kohdalla hyväksikäyttötarkoitus oli osin epäselvä. Kuviossa on listattu ensisijainen hyväksikäyttötarkoitus. Osaan uusista asiakkaista oli kohdistunut useampaa kuin yhdenlaista ihmiskauppaa.

Kuvio 7. Hyväksikäyttötarkoitus ja hyväksikäytön tapahtumapaikka (n=139)

66 uuden asiakkaan hyväksikäyttö oli joko tapahtunut kokonaan Suomessa tai alkanut / jatkunut Suomessa. 73 asiakasta koki hyväksikäyttöä Suomen ulkopuolella. Pakkotyöhön joutuneista 38 oli joutunut hyväksikäytetyksi Suomessa, 25 Suomen ulkopuolella. Pakkoavioliitoista valtaosa, 26, oli tapahtunut kokonaan ulkomailla. Liittymäpintaa Suomeen oli vain 11 asiakkaan kohdalla. Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuneista 16 oli kokenut hyväksikäyttöä nimenomaan Suomessa, 20 ulkomailla. Benefit fraud -hyväksikäyttö sekä kategoriassa ”muu” oleva hyväksikäyttö tapahtuivat kumpikin Suomessa.

Kuvio 8. Uudet asiakkaat oleskelustatuksen mukaan (n=139)

Uusista asiakkaista 59 prosenttia (81 henkilöä) oli saapunut Suomeen turvapaikanhakijana. 36 asiakkaalla oli oleskelulupa. 10 henkilön oleskelu perustui Suomen tai muun EU-maan kansalaisuuteen. Ilman laillista oleskeluoikeutta Suomessa oli 11 uutta asiakasta.

Kuvio 9. Uusien asiakkaiden yleisimmät kansalaisuudet (n=139)

Uudet asiakkaat edustivat 29 eri kansalaisuutta. Kuviossa on listattu ne kansalaisuudet, joita edustaa 5 tai useampi asiakas. Yleisimmät kansalaisuudet olivat Irak (26), Somalia (22), Afganistan (14), Suomi (9) ja Nigeria (8). Seuraavaksi yleisimmät olivat Vietnam (6), Marokko (5) ja Turkki (5).