Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsaus 2022

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsaus kattaa aikavälin 1.1. – 30.6.2022. Tälle aikavälille osuvat sekä Ukrainan sodan alkaminen sekä koronarajoitusten purkaminen. Erityisesti Ukrainan tilanteen vaikutusta ihmiskauppaan viittaaviin havaintoihin seurataan tarkasti ja Ukrainasta paenneisiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä pyritään ennaltaestämään moniviranomaisyhteistyössä. 

Puolivuotiskatsaus 2022 – sisältö:

Auttamisjärjestelmän työn tavoitteet – Auttamisjärjestelmän tiimi asetti työlleen tavoitteet mutta tunnisti myös haasteita.

Täällä ihmiskauppaa tunnistetaan – Auttamisjärjestelmä kerää tietoa siitä, ketkä ohjaavat mahdollisia ihmiskaupan uhreja auttamisjärjestelmään. Järjestöt tunnistavat vahvimmin Suomessa uhriksi joutuneita, kun taas viranomaiset tunnistavat useimmin ulkomailla ihmiskauppaa kokeneen henkilön.

Uudet asiakkaat 1.1. – 30.6.2022 – Alkuvuodesta 2022 auttamisjärjestelmän asiakkaaksi otettiin 165 uutta asiakasta 

Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneet uudet asiakkaat – Auttamisärjestelmään otettiin alkuvuodesta 66 henkilöä, jotka saattoivat joutua ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.

Kaikki asiakkaat 30.6.2022 – Auttamisjärjestelmässä oli kesäkuun 2022 lopussa yhteensä 1184 asiakasta. Heistä kertovat tilastot löydät täältä.

Haku avautumassa IKUT-hankkeen työelämävalmennukseen! – Tällä kertaa naisille suunnattuun valmennukseen voivat osallistua myös ilman oleskelu- tai työnteko-oikeutta Suomessa olevat henkilöt. Jutussa kerrotaan myös aiemmasta koulutuksesta, jossa osallistujat kertoivat kokevansa, etteivät suomalaiset työehdot koske heitä.

MEDIATIEDOTE – Lue puolivuotiskatsauksen julkistamiseen liittyvä mediatiedote. 

Mitä auttamisjärjestelmän tilastot kertovat? – Tietoa siitä, mitä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän keräämät tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro.

Alkuvuosi 2022 lyhyesti

Alkuvuonna 2022 auttamisjärjestelmään ohjattiin enemmän ihmiskaupan uhriksi arveltuja henkilöitä kuin koskaan aiemmin vastaavana ajanjaksona. 185:sta asiakkaaksi esitetystä henkilöstä 139 otettiin asiakkaaksi. Samalla asiakkaaksi otettiin näiden ihmiskaupan uhriksi arvioitujen asiakkaiden 26 alaikäistä lasta. Vuoden 2021 alkupuoliskolla ohjauksia oli 147. 

Ohjausten kasvu edellisvuodesta voi osaksi liittyä koronarajoitusten purkamiseen. Ihmisiä on taas päästy tapaamaan kasvotusten ja valtion rajojen yli on liikuttu edellisvuosia enemmän. Samalla monella alalla on päästy suvantovaiheen jälkeen aloittamaan toimintaa uudelleen.

Auttamisjärjestelmän uusista asiakkaista vajaa puolet oli auttamisjärjestelmän arvion mukaan voinut joutua ihmiskaupan uhriksi Suomessa. Eniten maassa tunnistettiin jälleen työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja. 

Ukrainan tilanteen vaikutus ei vielä näy auttamisjärjestelmässä 

Alkuvuodesta 2022 auttamisjärjestelmään ei ohjautunut laisinkaan sellaisia Ukrainasta paenneita henkilöitä, joihin olisi joko matkalla Suomeen tai Suomessa kohdistunut ihmiskauppaan viittaavaa hyväksikäyttöä. Tämä voi kertoa siitä, että eri viranomaisten yhteistyössä toteuttamat hyväksikäyttöä ennaltaestävät toimet ovat olleet tehokkaita, mutta se voi toisaalta kertoa myös siitä, ettei hyväksikäyttöä ole vielä havaittu. 

Tiedusteluja ja avunpyyntöjä liittyen ongelmiin ukrainalaisten työsuhteissa on vastaanotettu erityisesti kesäkuusta 2022 alkaen ja ne ovat jonkin verran lisääntyneet puolivuotiskatsauksen kattamaan ajanjakson jälkeen heinäkuussa. Kyse ei kuitenkaan ole ollut nimenomaan ihmiskauppaan viittaavista olosuhteista. Avunpyyntöihin on vastattu antamalla yhteyttä ottaneille henkilöille neuvontaa ja ohjaamalla heitä muiden palveluiden piiriin. 

Edellinen kokemus Suomeen kohdistuneesta laajamittaisesta maahantulosta on vuosilta 2015-2016. Silloin Suomeen saapui pelkästään vuoden 2015 aikana yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2015 tilanne ei vielä heijastunut Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään tehtyihin ohjauksiin. Turvapaikanhakijoihin kohdistunutta, ihmiskauppaan viittaavaa hyväksikäyttöä alettiin havaita vasta loppuvuodesta 2016, jolloin tuli ilmi erityisesti matkalla Suomeen tapahtunutta mahdollista ihmiskauppaa. Näihin turvapaikanhakijoihin Suomessa kohdistunutta ihmiskauppaa alettiin havaita vasta joitakin vuosia myöhemmin. 

Tämän ryhmän tilanne ei kuitenkaan ole täysin verrattavissa vuonna 2022 Suomeen saapuneisiin ukrainalaisiin, joista valtaosa on hakenut tai jo saanut tilapäistä suojelua. Suomessa ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi on vuosina 2015-2016 saapuneista joutuivat erityisesti ne  henkilöt, jotka eivät  saaneet turvapaikkaa tai muunlaista oleskelulupaa.  Turvapaikanhakijat käyvät läpi Maahanmuuttoviraston järjestämän turvapaikkapuhuttelun, jossa mahdolliset viitteet ihmiskauppaan usein tunnistetaan. Tilapäistä suojelua hakevia ei puolestaan haastatella vastaavalla tavalla, jolloin esimerkiksi matkalla Suomeen tapahtunut hyväksikäyttö voi jäädä havaitsematta.

Haluatko kysyä tilastoista tai auttamisjärjestelmän toiminnasta?

Jos tarvitset lisätietoa tilastoista tai Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä, voit ottaa yhteyttä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään puhelimitse, sähköpostilla tai tämän sivuston kautta. IKUT-hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suoraan projektipäällikkö Saija Korkeakankaaseen (Korkeakangas) (etunimi.sukunimi(a)migri.fi).