Kaikki Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä olevat asiakkaat 31.12.2022

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli vuoden 2022 viimeisenä päivänä 1314 asiakasta. Heistä 1051 on otettu auttamisjärjestelmän asiakkaaksi, koska he ovat voineet joutua ihmiskaupan uhriksi tai koska he avustavat ihmiskaupparikoksen tutkinnassa tai tuomioistuinkäsittelyssä. Valtaosa asiakkaista on naisia.

Nykyisistä asiakkaista 94 on otettu auttamisjärjestelmään alaikäisenä ja 29 oli edelleen alaikäinen 31.12.2022. 

263 henkilöä on otettu asiakkaaksi, koska he ovat näiden 1051 asiakkaan huollettavana olevia alaikäisiä lapsia, jotka ovat tarvinneet apua huoltajansa ihmiskauppaan liittyvien kokemusten vuoksi. Ihmiskaupan uhrien 263 lasta näkyvät ainoastaan tilastokaaviossa 15 (alla). Auttamisjärjestelmä ei kerää heistä muuta tilastotietoa. 

Kuvio 15. Kaikki auttamisjärjestelmän asiakkaat ja asiakkaiden lapset (1314 henkilöä)
Kuvio 16. Kaikki auttamisjärjestelmän asiakkaat sukupuolen mukaan (1051 henkilöä)

Asiakkaista yli 40 prosenttia on joutunut pakkotyöhön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Seuraavaksi useimmin hyväksikäyttötarkoituksena on ollut seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakkoavioliitto. Rikollisessa toiminnassa hyväksikäytettyjä asiakkaana on 23, lapsisotilaana käytettyjä 10. Muiden ihmiskaupan muotojen osuus on vähäisempi.

Kuvio 17. Kaikki auttamisjärjestelmän asiakkaat ihmiskaupan muodon mukaan jaoteltuna

Suomen erikoisuus naapurimaihin ja muihin EU-maihin verrattuna on, että Suomessa tulee ilmi enemmän pakkotyöhön kuin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppaa. (n = 1051)

Auttamisjärjestelmän asiakkaat edustavat 75 eri kansalaisuutta. Lisäksi asiakkuudessa on yhdeksän henkilöä, joiden kansalaisuus on tuntematon tai kansalaisuutta ei ole. Yleisimmät kansalaisuudet ovat irak, somali, afganistan, nigeria, suomi ja thaimaa. 

Kuvio 18. Kaikki auttamisjärjestelmän asiakkaat kansalaisuuden mukaan

Auttamisjärjestelmän asiakkaat edustavat yhteensä 75 kansalaisuutta. Tässä kuviossa näkyvät ne kansalaisuudet, joita edustaa viisi tai useampi asiakas. (n = 1051)