Kaikki asiakkaat 30.6.2022

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä oli 30.6.2022 yhteensä 1184 asiakasta. Heistä 949 on otettu asiakkaaksi, koska auttamisjärjestelmä on arvioinut heidän voineen joutua ihmiskaupan uhriksi. Asiakkaista 235 on alaikäisiä henkilöitä, jotka on otettu asiakkuuteen ihmiskaupan uhriksi joutuneen huoltajansa kanssa, mutta jotka eivät itse ole joutuneet ihmiskaupan uhriksi. Näistä 235 lapsesta auttamisjärjestelmä ei kerää tarkempia tilastoja. Ensimmäistä  kuviota lukuun ottamatta alla olevat tilastot kertovat vain 949 oletetusta ja tunnistetusta ihmiskaupan uhrista. 

Kuvio 12. Kaikki auttamisjärjestelmän asiakkuudessa olevat henkilöt 30.6.2022 (n=1184)

Auttamisjärjestelmässä oli 30.6.2022 yhteensä 1184 asiakasta. Heistä 949 oli oletettuja tai tunnistettuja ihmiskaupan uhreja ja 235 heidän alaikäisiä lapsiaan. Ihmiskaupan uhriksi joutuneista asiakkaista 30 oli alaikäinen 30.6.2022, mutta yhteensä 89 nykyisistä asiakkaista on otettu asiakkaaksi heidän ollessaan alaikäisiä. 

Kuvio 13. Oletetut ja tunnistetut ihmiskaupan uhrit sukupuolen mukaan (n=949)

60 prosenttia asiakkaista on naisia (565 henkilöä) ja 40 prosenttia miehiä (384).

Kuvio 14. Kaikki asiakkaat hyväksikäyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna (n=949)

Yleisimmät ihmiskaupan muodot ovat pakkotyö (391 henkilöä), eri seksuaalisen hyväksikäytön muodot (292) ja pakkoavioliitto (200). Rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttöä (16 henkilöä) sekä lapsisotilaana käyttöä (11 henkilöä) havaitaan useammin kuin benefit fraudin (4 henkilöä) tai kerjäämisessä hyväksikäyttämisen (2 henkilöä) uhreja. Neljä henkilöä on auttamisjärjestelmän asiakkaana, koska he toimivat todistajina ihmiskaupparikosta tutkittaessa tai sen tuomioistuinkäsittelyssä ja tarvitsevat sen vuoksi apua. Kategoria ”muu” sisältää mm. tapauksia, joissa hyväksikäyttötarkoitus on ollut epäselvä tai niin harvinainen, ettei sille ole laadittu omaa kategoriaa tilastoinnissa.

Kuvio 15. Kaikki asiakkaat kansalaisuuden mukaan (n=949)

Auttamisjärjestelmän asiakkaat edustavat yhteensä 69 kansalaisuutta. Tässä kuviossa näkyvät ne kansalaisuudet, joita edustaa viisi tai useampi asiakas. Lisäksi asiakkaana on 11 henkilöä, joiden kansalaisuus on tuntematon. Yleisimmät kansalaisuudet ovat irak, somali, afganistan, nigeria ja suomi.