Alaikäisiin kohdistuva ihmiskauppa

Alaikäiset eli alle 18-vuotiaat voivat joutua samojen ihmiskaupan muotojen kohteeksi kuin aikuisetkin. Alaikäisiin voi siis kohdistua hyväksikäyttöä prostituutiossa tai muunlaista ihmiskauppaan viittaavaa seksuaalista riistoa, pakkotyössä, rikollisessa toiminnassa tai kerjäämisessä hyväksikäyttöä sekä avioliittoon pakottamista. Lisäksi lapsen hyväksikäyttö sotilaallisissa toimissa voidaan arvioida ihmiskaupaksi.

Lapsen suostumus hyväksikäytön kohteeksi saattamiselle ei ole pätevä, vaan vastuu on aina aikuisella. Lapsi tai nuori on voinut suostua esimerkiksi parituksen kohteeksi tai hyvin raskaaseen, ikätasolleen sopimattomaan työhön. Alaikäisen hyväksikäyttö esimerkiksi edellä mainituissa tarkoituksissa on aina rikos, olipa hän suostunut siihen tai ei. 

Esiintyvyys Suomessa

Lapsikaupan muodoista ja ilmitulosta Suomessa on tehty selvitys (2019), jonka mukaan alaikäisiin kohdistuvaa ihmiskauppa tapahtuu myös Suomessa, mutta sitä ei useinkaan havaita tai tunnisteta.  Hatkassa-hanke puolestaan selvitti lastensuojelun sijaishuollosta kadonneiden lasten tilannetta vuonna 2023 julkaistussa selvityksessä. Selvityksen löydöt olivat samansuuntaisia.  

Erityisen alttiita hyväksikäytölle voivat olla lapset ja nuoret, joilla ei ole turvallista asuinpaikkaa tai huoltajaa, päihderiippuvuudesta kärsivät nuoret sekä siirtolaisena tai pakolaisena vieraassa valtiossa liikkuvat alaikäiset.  Internetin välityksellä houkuttelu ja niin sanottu groomaus voi kuitenkin kohdistua keneen tahansa.

Rikoksentekijä hyödyntää uhrin haavoittuvuutta, luottamusta tai riippuvuutta. Hän valitsee uhrikseen henkilön, jota uskoo voivansa kontrolloida ilman turvallisen aikuisen väliintuloa. 

Hyväksikäyttö ei koskaan eikä missään olosuhteissa ole uhrin syy.

Alaikäisen hyväksikäyttäminen prostituutiossa

Huomioithan, ettei alaikäinen ole koskaan ”prostituoitu” tai ”seksityöntekijä”, vaan kyse on aina alaikäisen seksuaalisesta riistosta. Seksin ostaminen alaikäiseltä on aina rikos, vaikka alaikäinen siihen suostuisikin. Se on rikos myös ulkomailla. Alaikäiset henkilöt voivat joutua hyväksikäytetyiksi prostituutiossa sekä Suomessa että muualla maailmassa.  

Toiminnan takana voi olla järjestäytynyt rikollisuus, alaikäisen omaan tuttavapiiriin kuuluvat henkilöt, seurustelukumppani tai jopa omat vanhemmat tai huoltaja.  Alaikäinen on voinut suostua hyväksikäyttöön, mutta hänet on voitu myös pakottaa tai painostaa sen kohteeksi. 

Kun havaitaan alaikäisen parittamista, on tärkeää arvioida, onko kyse ihmiskaupasta. Paritusrikoksesta on kyse oikeastaan vain silloin, kun parittaja on välittänyt uhrin yhteystietoja seksinostajille. Uhrin värvääminen, majoittaminen, kuljettaminen, luovuttaminen tai määräysvaltaan ottaminen viittaavat jo ihmiskauppaan. 

Useat maat tunnetaan seksiturismista. Joissakin valtioissa, erityisesti suosituissa lomakohteissa seksiturismin tiedetään kohdistuvan lapsiin – myös hyvin nuoriin lapsiin. Reilu matkailu -sivusto ohjaa matkailijoita tunnistamaan tällaisen lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan ja antaa ohjeita, kuinka tilanteissa tulisi toimia. Seksin ostaminen alaikäiseltä on rikos myös ulkomailla.

Muu alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö ja hyväksikäyttö internetissä

Ihmiskaupparikoksen piiriin kuuluu myös alaikäisen käyttäminen pornografian valmistamiseen tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan esitykseen.  Suomessa on annettu tuomio ihmiskaupparikoksesta muun muassa tapauksessa, jossa alaikäistä oli käytetty hyväksi strip tease -esiintyjänä.

On tärkeää huomata, että koko toiminta voi tapahtua myös internetissä.


Alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä voi tapahtua aivan tavallisten keskustelupalstojen kautta tai niin sanotulla internetin pimeällä puolella eli salatuilla sivustoilla. Lasta saatetaan huijata tai häntä saatetaan manipuloida  suostumaan seksuaalisiin tekoihin nettikameran edessä. Lapsi ei usein itse tiedä, kuinka monelle katsojalle hänestä kerättyjä kuvia ja videoita myydään.

Kun lapsesta on saatu taltioitua esimerkiksi alastonkuvia, häntä saatetaan kiristää entistä seksuaalisempiin tekoihin tai kohtaamaan hyväksikäyttäjiä IRL eli oikeassa elämässä.

Länsimaissa tiedetään tapauksia, joissa hyväksikäyttäjä on maksanut toisessa valtiossa oleville aikuisille siitä, että he hankkivat lapsia hyväksikäytettäväksi nettikameran edessä. Hyväksikäyttö on saattanut saada erittäin raakoja muotoja. 

Voit tehdä ilmoituksen netissä huomaamastasi lasta loukkaavasta seksuaalissävytteisestä materiaalista Nettivihje-palveluun

Pakkoavioliitto

Alaikäisen pakottaminen avioliittoon on jo itsessään lapsen ihmisarvoa loukkaavaa. Avioliitossa lapsi joutuu jo lähtökohtaisesti myös seksuaalisen riiston kohteeksi, kun hänen täytyy ”suorittaa aviolliset velvollisuutensa”.  

Suomessa pakkoavioliitot tulevat usein ilmi lähisuhdeväkivaltaan puuttuttaessa, mutta myös näissä tilanteissa ne voivat jäädä tunnistamatta. Suomessa on havaittu tapauksia, joissa alaikäinen on viety Suomesta ulkomaille naitettavaksi; tapauksia, joissa alaikäinen on tuotu Suomeen avioliiton solmimista varten; tapauksia, joissa alaikäinen on saapunut Suomeen yhdessä puolisonsa kanssa sekä tapauksia, joissa avioliitto on solmittu toisen puolison ollessa alaikäinen ja joka on jatkunut perheen saavuttua Suomeen ja puolison tultua täysi-ikäiseksi. 

Pakkoavioliittoon verrattavia liittoja voidaan solmia myös suomalaisten kesken. Nämä tilanteet saattavat liittyä esimerkiksi tiiviin tai suljetun yhteisön toimintaan.

Rikollisessa toiminnassa ja kerjäämisessä hyväksikäyttäminen

Rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö painostetaan tai pakotetaan tekemään lainvastaisia tekoja. Tällaiset teot voivat olla esimerkiksi taskuvarkauksia, myymälävarkauksia, ryöstöjä, murtoja sekä huumeiden myymistä tai salakuljettamista. 

Erityisen alttiita tällaiselle hyväksikäytölle voivat olla alaikäiset, jotka elävät vaikka vain väliaikaisesti ilman turvallista huoltajaa tai  asumusta. Päihderiippuvuuksista kärsivä nuori saatetaan painostaa tai pakottaa rikollisiin tekoihin päihdekäytöstä syntyneiden velkojen korvaamiseksi tai päihteiden hankkimiseksi itselle ja muille. 

Alaikäinen voidaan laittaa tekemään rikoksia myös siksi, että alle 15-vuotiaita ei voida asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

Kerjääminen ei saa vaarantaa lapsen terveyttä tai turvallisuutta, eikä se saa haitata lapsen koulunkäyntiä, leikkiä tai kehitystä. Kerjäävä lapsi ei välttämättä ole ihmiskaupan uhri, mutta lapsen hyväksikäyttö kerjäämisessä voi helposti täyttää ihmiskaupan määritelmän. 

Sekä rikollisessa toiminnassa että kerjäämisessä hyväksikäyttöön voi liittyä väkivaltaa ja uhkailua sekä pahimmillaan seksuaalista hyväksikäyttöä.

Alaikäinen pakkotyössä

Kuvituskuva. Lapsi raitapaidassa ja likaisissa housuissa kantaa kahta likaista ämpäriä työmaalla. Jalassa sandaalit. Lapsi näkyy vain vyötäröstä alaspäin.

Suomessa alaikäisen käyttämistä pakkotyössä on havaittu vain hyvin harvoin.  Siitä voisi olla kyse tilanteissa, joissa nuori on haavoittuvassa asemassa vailla muita mahdollisuuksia, ja tekee töitä palkatta tai huonoissa olosuhteissa. Työnteko ei saisi myöskään haitata lapsen koulunkäyntiä, leikkiä, terveyttä tai kehitystä. 

Palkaton harjoittelu ei ole pakkotyötä, mutta jos siihen liittyy muuta hyväksikäyttöä,  kontrollointia sekä nuoren haavoittuvan aseman hyödyntämistä, voi kyseessä olla ihmiskauppaan viittaava tilanne.

Maailmalla lasten käyttäminen pakkotyössä on valitettavan yleistä. Lapsia tiedetään työskentelevän runsaasti erityisesti maatyössä, tehtaissa, rakennustyömailla sekä kotiapulaisina. 

Lapsisotilaana käyttäminen

Erityisesti konfliktialueilla lapsiin kohdistuu uhka joutua pakotetuksi aseelliseen toimintaan. Kriisialueilla eri sotilaalliset ryhmät voivat pakottaa tai painostaa lapsia osallistumaan toimintaansa. Lapsi voidaan aseellisen ryhmittymän toimesta siepata ja hänen tai hänen perheensä henkeä voidaan uhata, jotta lapsi saadaan mukaan sotilaalliseen toimintaan. Sotilaalliset ryhmät voivat myös käyttää hyväksi suojattomassa asemassa olevan lapsen tilannetta ja luvata tälle parempaa elämää taistelijana.

Taisteluiden lisäksi lapsia saatetaan käyttää esimerkiksi itsemurhaiskuissa ja viestinviejinä. Lapsisotilaaksi joutumisen uhka kohdistuu erityisesti poikiin.

Tarinat