Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen

Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen voi olla vaikeaa. Mistä tietää, onko kyseessä juuri ihmiskauppa? Kerjääkö kerjäläinen kadulla omasta tahdostaan? Voisiko alaikäinen luokkakaveri ollakin menossa naimisiin vastoin tahtoaan? Miksi rakennustyömaalla työskennellään öisin? Miksi viisi vuotta Suomessa ollut kokki ei tunne Suomen kieltä eikä kulttuuria lainkaan? Miksi hän nukkuu ravintolassa?

Uhri täytyy tunnistaa ennen kuin häntä voi auttaa. Tältä sivulta löydät ohjeita siihen, kuinka ihmiskaupan uhrin voi tunnistaa.

Alla olevat kysymykset ja tunnusmerkit ovat viitteellisiä, eikä yhden tai useamman tunnusmerkin täyttyminen automaattisesti tarkoita, että kyseessä olisi ihmiskauppa. Samalla lailla kyseessä voi olla ihmiskauppa, vaikkei yksikään tunnusmerkki vaikuttaisi täyttyvän. Luettelossa olevien tekijöiden tarkoitus on lähinnä toimia tunnistamistoiminnan laukaisevina tai lisäselvitystä edellyttävinä hälytysmerkkeinä.

Tunnistamista auttaa myös se, jos ymmärrät, mistä ihmiskauppailmiössä on kyse.

Tunnistaminen kysymysten avulla

Jos sinulla on mahdollisuus keskustella uhrin kanssa, voit pyrkiä tunnistamaan hänet kysymällä häneltä seuraavanlaisia kysymyksiä. Älä kuitenkaan painosta uhria vastaamaan kysymyksiin äläkä kuulustele häntä. Jos uhri vastaa ”kyllä” yhteen tai useampaan kysymykseen, on mahdollista että hän on joutunut ihmiskaupan uhriksi.

 • Painostaako joku uhria tekemään jotain, mitä hän ei haluaisi tehdä?
 • Jos uhrilla on päihderiippuvuus, käyttääkö joku hänen päihderiippuvuuttaan hyväksi saadakseen hänet tekemään asioita, joita hän ei haluaisi tehdä?
 • Käyttääkö joku hyväkseen uhrin laitonta maassa oleskelua saadakseen sinut tekemään asioita, joita et haluaisi tehdä?
 • Käyttääkö joku hyväkseen vaikkapa uhrin asunnottomuutta tai varattomuutta saadakseen hänet tekemään asioita, joita hän ei haluaisi tehdä?
 • Uhkaako joku paljastaa uhrin viranomaisille, jos uhri ei toimi halutulla tavalla? Uhkaako joku häpäisevänsä uhrin hänen sukunsa tai muun sosiaalisen ryhmän edessä, jos hän ei toimi halutulla tavalla?
 • Onko uhri velkaa henkilölle/ryhmälle, joka painostaa häntä toimimaan tahtonsa vastaisesti?
 • Onko joku uhkaillut uhria tai hänen läheisiään? 
 • Onko uhriin tai hänen läheisiinsä kohdistettu väkivaltaa?
 • Pelkääkö uhri oman tai läheistensä turvallisuuden vuoksi?
 • Onko uhrille maksettu liian vähän palkkaa tai ei palkkaa laisinkaan, mutta et voi tehdä mitään asian eteen?
 • Onko uhri joutunut tekemään erittäin pitkiä työpäiviä, muttei voi asialle mitään?
 • Asuuko uhri hyväksikäyttäjän järjestämässä asunnossa?
 • Onko uhria kielletty puhumasta asioistaan tai hakemasta apua?

Tunnistaminen tunnusmerkkien avulla

Joskus ihmiskaupan uhrin voi tunnistaa myös havainnoimalla hänen olosuhteitaan. Muista, että henkilö voi kuitenkin olla ihmiskaupan uhri vaikkei mikään alla olevista tunnusmerkeistä näyttäisi pitävän hänen kohdallaan paikkaansa.

Viitteitä alisteisesta asemasta:

…elinolosuhteissa:

 • henkilön passi tai matkustusasiakirjat on takavarikoitu
 • henkilö ei ole varma siitä missä maassa tai millä paikkakunnalla on
 • joku toinen hoitaa asioita henkilön puolesta
 • enkilöllä ei ole mahdollisuutta liikkua yksin ilman saattajaa
 • henkilöllä ei ole mahdollisuutta käydä (yksin) terveyspalveluissa
 • seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa ei mahdollisuutta suojautua seksitaudeilta tai käyttää ehkäisyä
 • henkilölle on aiheutettu päihderiippuvuus tai sitä ylläpidetään hyväksikäytön mahdollistamiseksi
 • henkilö on allekirjoittanut papereita tai sopimuksia, joiden sisältöä hän ei tiedä
 • henkilöllä on säätilaan sopimattomat vaatteet
 • alaikäisellä henkilöllä on omia lapsia
 • alaikäinen henkilö (lapsi) ei käy koulussa
 • lapsi ei käy neuvolassa tai terveystarkastuksissa
 • lapsi ei vaikuta vanhempina esiintyvien henkilöiden lapselta

… asuinolosuhteissa:

 • henkilö asuu työpaikallaan
 • henkilö asuu taloudessa, jossa hän joutuu työskentelemään
 • henkilö asuu maatalousrakennuksessa, rakennustyömaan parakissa tai muuten asuinkelvottomissa tai epäinhimillisissä olosuhteissa
 • henkilöllä ei ole mahdollisuutta poistua vapaasti paikasta, jossa hän asuu
 • henkilöllä ei ole omaa avainta paikkaan, jossa hän asuu

… työolosuhteissa:

 • fyysinen väkivalta työpaikalla
 • ei mahdollisuutta neuvotella työolosuhteista
 • ei työsopimusta tai useita sisällöltään poikkeavia työsopimuksia samasta työsuhteesta
 • ei palkkaa tai liian vähän palkkaa
 • ylipitkät työpäivät
 • ei vapaapäiviä
 • ei sairauslomaa

…taloudellisissa olosuhteissa:

 • kohtuuton velkataakka
 • henkilöllä ei ole tietoa velan määrästä tai kertymisperusteista
 • henkilön pankkitili on jonkun toisen hallinnassa

… sosiaalisissa olosuhteissa:

 • eristyneisyys
 • rajoitettu tai olematon vapaus liikkua ympäristössä
 • rajoitettu tai olematon mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiin tai muihin ihmisiin
 • henkilön tulkkina toimiva vaikuttaa tulkkaavan omiaan
 • henkilön läheisten oireilu

…psyykkisessä hyvinvoinnissa:

 • jatkuvat painajaiset
 • paniikkireaktiot
 • muistamattomuus
 • aggressiivisuus
 • pakkomielteisyys
 • lamaantuminen
 • pelko väkivallasta itselle tai läheisille
 • pelko maasta poistamisesta
 • pelko sosiaalisesta häpäisystä
 • pelko itseä koskevien arkaluontoisten kuvien tai tietojen leviämisestä

…fyysisessä terveydessä:

 • fyysisen väkivallan merkit
 • kudosten tai elinten poistoon viittaavat merkit terveydentilassa
 • hoitamattomat krooniset sairaudet
 • ei raskaudenseurantaa
 • infektiot
 • nälkiintyneisyys
 • henkilökohtaisen hygienian puutteet

… käyttäytymisessä ja tunnetilassa:

 • luottamuksen puute
 • itkuisuus
 • ylivarovaisuus
 • epäluuloisuus
 • hyökkäävyys
 • valehtelu
 • haluttomuus puhua omasta tilanteesta

Nämä tunnusmerkistöt on tuotettu Pro-tukipiste ry:n STEA:n rahoittamassa ihmiskaupan vastaisessa työssä osana Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen -hanketta, joka toteutettiin EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston tuella.  Tunnusmerkistö on saatavissa myös ladattavana pdf-dokumenttina.