Valtioneuvoston ihmiskauppa-asioiden koordinaatio

Kuvituskuva. Monta kättä yhdistyy yhteiseen tsemppi-kädenpuristukseen.

Ihmiskaupan vastaista työtä, erityisesti lainsäädäntöä ja sen toteutumista käytännön tasolla, koordinoidaan Suomessa valtioneuvoston tasolla. Ihmiskaupan vastainen työ on poikkihallinnollinen kokonaisuus, jota viedään eteenpäin useiden ministeriöiden, viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintana.

Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelma Suomi torjuu ihmiskauppaa  julkaistiin 7.5.2021 ja sitä toimeenpannaan vuosina 2021-2023.  Toimintaohjelmassa määritetään painopistealueet Suomessa tehtävälle ihmiskaupan vastaiselle työlle. Ohjelman toteutumisesta teetetään ulkopuolinen arviointi. Toimintaohjelman löydät täältä (aukeaa uuteen ikkunaan).

Edellinen toimintaohjelma vuosille 2016–2017 on saatavissa sisäministeriön sivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori

Koordinaatiosta on vastuussa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori. Koordinaattorina on toiminut 15.1.2020 alkaen Venla Roth. Koordinaattorin virkapaikka on oikeusministeriössä. Aikaisemmin koordinaatiota on hoidettu sisäministeriöstä, jossa ensimmäinen koordinaattori aloitti tehtävänsä vuonna 2014. Vuosien 2018-2019 väillä Suomessa ei toiminut kokopäiväistä koordinaattoria.

Koordinaattorin  tehtäviin kuuluu valtioneuvostotason koordinointi ja yhteydenpito muihin toimijoihin. Hän on toiminut muun muassa ministeriöiden jäsenistä koostuvan sihteeristön puheenjohtajana. Koordinaattorin vastuulla luoda ihmiskaupan vastaisen työn yhteistyörakenteiden perusteet. Hän sovittaa yhteen poikkihallinnollisia ihmiskaupan torjuntaan liittyviä asioita sekä osallistuu ihmiskauppaan liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.  Koordinaattori vastaa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen verkoston toiminnan organisoinnista ja osallistuu myös kansalaisjärjestöjen ihmiskaupan vastaisen verkoston kokouksiin. 

Yksi koordinaattorin keskeisistä tehtävistä on johtaa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman rakentamista. 

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä linjasi  maaliskuussa 2022 (aukeaa uuteen ikkunaan) valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaation vakiinnuttamisesta oikeusministeriöön, sillä koordinaatiolle katsottiin olevan selkeä tarve. Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022 arvioidaan edelleen kasvattavan ihmiskaupan vastaisen työn ja sen vahvan koordinaation tarvetta. 

Lisätietoa:

valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, p. 0295 150011, etunimi.sukunimi@gov.fi