Ihmiskaupan uhrilla on Suomessa oikeuksia

Suomessa ihmiskauppa katsotaan vakavaksi vapauteen kohdistuvaksi rikokseksi, jonka uhreilla on oikeus apuun. Tähän oikeuteen ei vaikuta se, onko henkilö joutunut ihmiskauppaan viittaaviin olosuhteisiin Suomessa vai Suomen ulkopuolella.

Ihmiskaupan uhri voi saada Suomessa apua ja tukipalveluita

Jos olet joutunut ihmiskaupan uhriksi, sinulla on lakiin perustuva oikeus ihmiskaupan uhrille tarkoitettuihin palveluihin. Palveluiden saaminen ei riipu siitä, oletko ilmoittanut rikoksesta poliisille. Näitä palveluita ovat esimerkiksi:

 • Turvallinen majoitus
 • Terveyspalvelut
 • Sosiaalipalvelut
 • Toimeentulotuki tai vastaanottoraha
 • Oikeudellinen neuvonta ja lainmukainen oikeusapu
 • Tulkki- ja käännöspalvelut
 • Neuvonta- ja ohjaus tilanteesi ratkaisemiseksi

Jos sinulla ei ole Suomen kansalaisuutta, sinulla on lisäksi oikeus:

 • Vapaaehtoiseen tuettuun paluuseen kotimaahasi
 • Oleskeluluvan hankintaan liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen
 • Oikeus hakea oleskelulupaa sen perusteella, että olet joutunut ihmiskaupan uhriksi
 • Harkinta-aikaan, jos oleskelet Suomessa laittomasti

Apua ja tukipalveluita tarjotaan sinulle matalalla kynnyksellä. Suomessa ihmiskaupan uhrin palvelut on kirjattu vastaanottolakiin (4 luku). Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on vastuussa näiden palveluiden antamisesta. Myös eri ihmiskaupan uhreja auttavat järjestöt tarjoavat sinulle palveluita tilanteesi mukaan.  Palveluihin päästäksesi sinun ei tarvitse tietää varmaksi, onko kohdallasi tapahtunut ihmiskaupparikos vai ei.

Avun piiriin päästyäsi tilannettasi selvitetään tarkemmin, jotta sinulle voidaan tarjota juuri sinulle sopivaa, yksilöllistä apua. Sinulla on aina oikeus:

 • Kieltäytyä avusta, sillä kaikki apu ja palvelut ovat sinulle vapaaehtoisia
 • Poistua avun piiristä milloin tahansa itse haluat
 • Pyytää nähtäväksesi auttavan tahon sinusta mahdollisesti tallentamat asiakastiedot

Ihmiskaupan uhri saa tukea myös rikosasioihin

Vakavan rikoksen uhrina sinulla on oikeus auttamis- ja tukipalveluiden lisäksi muun muassa:

 • Saada oikeudellista apua sinuun kohdistuneen ihmiskaupparikoksen käsittelyssä
 • Saada tarvittaessa oikeusavustaja jo ihmiskaupparikoksen esitutkintavaiheessa
 • Saada tarvittaessa rikostukihenkilö
 • Saada tarvittaessa suojelua rikosprosessin aikana
 • Vaatia korvauksia sinuun kohdistuneista rikoksista
 • Tulkkaus- ja käännöspalveluihin jos tarvitset niitä
 • Saada tietoa omista oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi rikosprosessin aikana

Sinua voidaan auttaa rikosilmoituksen tekemisessä sekä yhteydenpidossasi viranomaisiin. Oikeusavustajan saaminen perustuu oikeusapulakiin sekä lakiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa (linkit aukeavat Finlex-sivustolle).

Apua hakemalla oikeutesi voivat toteutua

Sinua voidaan auttaa vain jos haet apua. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro tilanteestasi ja tarpeestasi avulle. Yhteydenotto ei pakota sinua ottamaan vastaan palveluita, vaan voit keskustella auttajatahojen kanssa siitä, mitä avun vastaanottaminen juuri sinun kohdallasi tarkoittaisi.

Muista, että sinulla on oikeuksia.