Mitä on ihmiskauppa?

Ihmiskauppa on vakava rikos, josta säädetään rikoslaissa. Ihmiskaupassa rikoksentekijä saattaa uhrinsa alisteiseen asemaan ja hyväksikäytön kohteeksi, jotta hän voisi saada uhrista taloudellista tai muuta hyötyä. Ihmiskaupan uhria saatetaan esimerkiksi käyttää hyväksi seksuaalisesti tai hän joutuu tekemään töitä olosuhteissa, jotka eivät ole lainmukaiset. Rikoksentekijä pyrkii kontrolloimaan uhria niin, ettei hän voi irtautua tilanteesta.

Ihmiskaupparikollisuutta on monenlaista

Ihmiskaupassa rikoksentekijöitä voi olla yksi tai heitä voi olla useita. Kyse voi olla kansainvälisen tai paikallisen järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnasta, pienemmistä verkostoista tai vaikkapa yksittäisestä työnantajasta tai uhrin perheenjäsenistä.

Ihmiskaupan uhri voidaan kuljettaa toiseen valtioon hyväksikäytettäväksi tai koko tapahtumien ketju värväyksestä hyväksikäyttöön voi tapahtua yhden valtion sisällä. Ihmiskaupan uhriksi voi siis joutua jopa omassa kotikaupungissaan tai vaikkapa internetin välityksellä.

Ihmiskauppa on yleensä pitkään jatkuvaa hyväksikäyttöä

Ihmiskaupassa rikoksentekijä käyttää hyväkseen uhrin haavoittuvuutta tai heikkoa asemaa. Uhri voidaan saattaa hyväksikäytön kohteeksi myös huijaamalla (erehdyttämällä) häntä.

Ihmiskauppa ei yleensä tapahdu yhden päivän aikana, vaan se voi olla ajallisesti pitkä prosessi, jossa uhri vähitellen joutuu tekijän määräysvallan alaiseksi. Mitä kauemmin hyväksikäyttö jatkuu, sitä vaikeampaa uhrin on irtautua tilanteestaan ilman ulkopuolista apua.

Alaikäisen henkilön saattaminen ihmiskaupan uhriksi on rikos, vaikka uhri olisi koko ajan ollut suostuvainen toimimaan häneltä vaaditulla tavalla.

ihmiskauppa.fi kuvituskuva

Vinkkaa, jos epäilet
ihmiskauppaa

Voit ottaa yhteyttä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään luottamuksellisesti, kertomatta nimeäsi tai olinpaikkaasi. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muille kielille on mahdollista järjestää tulkkausta.

Puhelun hinta on normaali matkapuhelinmaksu tai paikallispuhelumaksu.

Henkeäsi tai turvallisuuttasi uhkaavissa hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.