Olenko joutunut ihmiskaupan uhriksi?

Ihmiskaupan tunnistaminen voi olla vaikeaa, eikä uhrikaan aina tiedä joutuneensa ihmiskaupan uhriksi. Katso tunnistatko itsesi seuraavista kysymyksistä. Jos vastaat ”kyllä” yhteen tai useampaan kohtaan, on mahdollista, että olet joutunut ihmiskauppaan viittaavaan tilanteeseen.

 • Painostaako joku sinua tekemään jotain, mitä et haluaisi tehdä?
 • Jos sinulla on päihderiippuvuus, käyttääkö joku päihderiippuvuuttasi hyväkseen saadakseen sinut tekemään asioita, joita et haluaisi tehdä?
 • Käyttääkö joku hyväkseen laitonta maassa oleskeluasi saadakseen sinut tekemään asioita, joita et haluaisi tehdä?
 • Käyttääkö joku hyväkseen vaikkapa asunnottomuuttasi tai varattomuuttasi saadakseen sinut tekemään asioita, joita et haluaisi tehdä?
 • Uhkaako joku paljastaa sinut viranomaisille jos et suostu hänen vaatimuksiinsa?
 • Uhkaako joku häpäistä sinut sukusi, ystäviesi tms. edessä jos et suostu hänen vaatimuksiinsa?
 • Oletko velkaa henkilölle, joka painostaa sinua toimimaan tahtosi vastaisesti?
 • Onko joku uhkaillut sinua tai läheisiäsi?
 • Pelkäätkö oman tai läheistesi turvallisuuden vuoksi?
 • Onko sinulle maksettu liian vähän palkkaa tai ei palkkaa laisinkaan, mutta et voi tehdä mitään asian eteen?
 • Onko sinua kielletty puhumasta asioistasi tai hakemasta apua?
 • Onko vapaata liikkumistasi rajoitettu tai saatko liikkua vain jonkun toisen valvonnassa?
 • Tuntuuko, että tilanteestasi ei ole ulospääsyä?

Ulos umpikujasta – apua ihmiskaupan uhrille

Näin hakeudun Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään

Ihmiskaupassa uhrin ei anneta päättää omista asioistaan

Ihmiskauppa on vakava rikos, jossa ihmistä käytetään hyväksi, jotta hänestä saataisiin rahallista tai muunlaista hyötyä. Ihminen voidaan erilaisin keinoin saada toimimaan tahtonsa vastaisesti, esimerkiksi myymään seksiä, kerjäämään, varastelemaan tai tekemään työtä huonoilla ehdoilla.


Jotta hyväksikäyttäjä saisi uhrinsa toimimaan haluamallaan tavalla, hän voi huijata tai erehdyttää uhria, painostaa, uhkailla tai kiristää häntä, tai käyttää hyväksi uhrin haavoittuvuutta tai turvattomuutta. Uhrin on lopulta toimittava hyväksikäyttäjän vaatimusten mukaisesti, vaikkei hän itse haluaisikaan toimia niin
Uhrin mahdollisuudet lähteä tilanteestaan tai vastustaa hyväksikäyttäjiä voivat olla hyvin pienet ilman ulkopuolista apua.

Ihmiskaupparikos ei useinkaan ole vain yksi yksittäinen tapahtuma, vaan tapahtumien ketju, joka voi jatkua joskus jopa vuosikausia. Raja eri ihmiskaupan muotojen välillä on myös häilyvä ja on mahdollista, että henkilö voi joutua usean eri hyväksikäytön muodon uhriksi. Voit lukea lisää ihmiskaupan eri muodoista ihmiskauppa.fi -sivujen ihmiskauppa-osiosta