TILDA – Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän digitaaliset työkalut ja tilastointi -hanke

Tilda vastaa tilastotiedon tarpeeseen ja digitalisoi Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän työtä. Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) ja toteuttaa rahaston erityistavoitetta 3: Rikosten torjuntaa ja ehkäisemistä koskevien valmiuksien parantaminen.

Ihmiskaupan urien auttamisjärjestelmä on  kansallinen viranomainen, jonka lakisääteinen tehtävä on ihmiskaupan uhrien auttaminen sekä toimiminen kansallisena asiantuntijaviranomaisena ihmiskauppaan ja ihmiskaupan uhreihin liittyvissä asioissa.

Auttamisjärjestelmä kerää ihmiskaupan uhreja koskevia tilastoja. Ne auttavat luomaan kokonaiskuvaa ihmiskaupasta Suomessa ja maailmalla. Auttamisjärjestelmän tuottamat tilastot ovat merkittäviä julkisten varojen ja poliittisen tahdon ohjautumisessa, viestinnässä, koulutuksessa ja resurssoinnissa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä raportoinnissa.

Auttamisjärjestelmän tilastoihin ja niiden keräämiseen on kuitenkin liittynyt useita haasteita, sillä niitä kerätään melko vanhanaikaisin menetelmin. 

– Vaikka tuotamme nytkin laadukkaita tilastoja, on niiden laadussa vielä paljon parannettavaa. Tilastojen kerääminen on tähän saakka ollut  auttamisjärjestelmän työntekijöiden muistin varassa. Kun tiedonkeruu perustuu muistiin eikä ole automatistoitua, voi tilastojen virhemarginaali kasvaa, kertoo Tilda-hankkeen projektipäällikkö Terhi Tafari.

Tilastoinnin haasteet on huomattu myös kansallisella tasolla. Tilastointityökalun sisällyttäminen auttamisjärjestelmän tilastotietokantaan on kirjattu osaksi Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa 2021- 2023 (kohta 55.). 

– Tällä hetkellä monessa kansainvälisessä tilastopyynnössä pyydetään tilastoja, joita meillä ei vain ole antaa. Emme ole myöskään pystyneet tilastoimaan sitä, kuinka moni auttamisjärjestelmään otetuista asiakkaista on jollain lailla mukana ihmiskauppaan liittyvän rikoksen tutkinnassa. Tilda-hankkeen tuloksena pystymme tuottamaan monipuolisempia ja tarkempia tilastoja ja näiden ongelmien pitäisi ratketa, Tafari kertoo.

Tilda-hankkeessa tilastojen tuottaminen pyritään automatisoimaan lähes täysin. Se edellyttää auttamisjärjestelmän keskeisen työkalun eli UMA-rekisterin (Ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmä) kehittämistä. Kun auttamisjärjestelmän asiankäsittelyprosessit digitalisoidaan, kertyy tilastoja varten tarttava tieto automaattisesti ikään kuin perustyön sivutuotteena. Samalla auttamisjärjestelmän työ tehostuu, kun suuri osa asiankäsittelystä saadaan turvalliseen ja luotettavaan tietojärjestelmään. 

Tavoitteena on saada uusi järjestelmä toimintavalmiuteen vuoden 2024 aikana.

Hankkeeseen kuuluu myös koulutus ja ohjeiden laatiminen niin, että uusia toiminnallisuuksia osataan käyttää siitä riippumatta, ketä auttamisjärjestelmässä työskentelee.

Auttamisjärjestelmän tilastot ovat tietenkin nyt sekä tulevaisuudessa täysin anonymisoituja. Niitä tarkastelemalla ei siis voi saada selville kenenkään auttamisjärjestelmän asiakkaana olevan henkilön tietoja. 

Tilda-hankeen toteuttajana toimii Maahanmuuttovirasto. Hankkeen kesto on 1.4.2023 – 30.9.2024.

Lisätietoja hankkeesta: 

Terhi Tafari, projektipäällikkö

Tilda-hanke

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

tel. 02954 63 240 / etunimi.sukunimi(a)migri.fi