Auttamisjärjestelmän tarjoama apu uhrille

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voi auttaa ihmiskaupan uhreja sekä heidän huollettavanaan olevia alaikäisiä lapsia. Myös todistajan asemassa olevat henkilöt voivat olla oikeutettuja apuun. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaalla on oikeus mm. seuraaviin palveluihin:

Piirroskuva työntekijästä ja asiakkaasta laptop-tietokoneen ympärillä.
 • Turvallinen majoitus – jos tilanteesi sitä vaatii, sinut voidaan majoittaa turvallisempaan majoitukseen tai vahvistaa nykyisen asuinpaikkasi turvallisuutta. Auttamisjärjestelmä tekee yhteistyötä poliisin kanssa ihmiskaupan uhrin turvaamiseksi, jos kyseessä on vakava turvauhka.
 • Terveydenhoitopalvelut – terveydellistä apua fyysisiin ja henkisiin ongelmiin
 • Sosiaalipalvelut – ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen
 • Vastaanottoraha tai toimeentulotuki – taloudellista tukea vähävaraisille ja varattomille
 • Ohjaus ja neuvonta – auttamisjärjestelmä antaa neuvontaa ihmiskaupan uhrin oikeuksiin liittyen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi neuvontaa rikosasiassa tai oleskeluun liittyvissä asioissa.
 • Lainmukainen oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta – saat tietoa oikeuksistasi ja tarvittaessa sinua autetaan hankkimaan oikeusavustaja. Ihmiskaupparikoksen uhri voi saada maksuttoman oikeusavustajan jo ihmiskaupparikoksen esitutkintavaiheessa.
 • Tukihenkilö – tarvittaessa voit saada tukihenkilön rikosprosessia varten.
 • Tulkki- ja käännöspalvelut – kanssasi asioidaan ymmärtämälläsi kielellä

Jos olet ulkomaan kansalainen, olet lisäksi oikeutettu seuraaviin palveluihin:

 • Avustettu vapaaehtoinen kotiinpaluu – jos haluat palata kotimaahasi tuetusti
 • Apua oleskeluluvan hakemisessa – auttamisjärjestelmä ohjaa ja auttaa sinua oleskeluusi liittyvissä kysymyksissä. Ihmiskaupan uhri voi hakea oleskelulupaa esimerkiksi sen perusteella, että on joutunut ihmiskaupan uhriksi. Huomaathan, ettei auttamisjärjestelmä kuitenkaan tee päätöstä siitä, saatko sinä oleskeluluvan vai et. Oleskeluluvista sekä turvapaikkahakemusten ratkaisusta päättää Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikkö ja turvapaikkayksikkö.
 • Ilman laillista oleskeluoikeutta Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille auttamisjärjestelmä voi kuitenkin antaa niin sanotun harkinta-ajan. Harkinta-aikana ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päättää, haluaako hän ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa häneen kohdistuneiden rikosten selvittämiseksi. Harkinta-ajan maksimipituus on kuusi kuukautta ja sen aikana oleskelu Suomessa on laillista. Harkinta-aikana sinua ei saa poistaa maasta.

Salassapito ja rikosilmoituksen tekeminen

Auttamisjärjestelmä käsittelee kaikkia tietojasi ehdottoman luottamuksellisesti, eikä tieto avun piiriin hakeutumisestasi mene sellaisille henkilöille, joille tieto ei kuulu. Tieto asiakkuudestasi auttamisjärjestelmässä ei mene esimerkiksi työnantajallesi, perheenjäsenillesi tai asiaan kuulumattomille viranomaisille.

Auttamisjärjestelmällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa asiakkaistaan poliisille, eikä sinun tarvitse tehdä rikosilmoitusta saadaksesi apua. Auttamisjärjestelmä kuitenkin tukee sinua rikosilmoituksen tekemisessä jos ja kun olet siihen valmis. Sinua suojataan, jos sinuun kohdistuu tämän vuoksi turvauhkaa.

Sinua tuetaan yhteydenpidossasi viranomaisiin ja saat auttamisjärjestelmältä tukea ja turvaa koko prosessin ajan – ja tarvittaessa myös sen jälkeen. Rikosprosessissa sinulla on mahdollisuus vaatia korvauksia esimerkiksi palkkasaatavista, joita sinulle ei ole maksettu, tai kokemastasi kärsimyksestä. 

Voit lukea lisää henkilötietojesi käsittelystä auttamisjärjestelmässä täältä.   

Huom!  Jos uskot itse syyllistyneesi rikoksiin, sinun on hyvä tietää tämä: Lain mukaan henkilöä ei tulisi rangaista sellaisista rikoksista, joihin hänet on pakotettu ilman, että hänellä on ollut mahdollisuutta kieltäytyä. Tästä säädetään Rikoslaissa (Rikoslaki 4:5 §), mutta ihmiskaupan uhreja koskee myös erityinen rankaisemattomuusperiaate. Auttamisjärjestelmä ei kuitenkaan anna ilman tietoista suostumustasi poliisille tietoa seikoista, jotka voidaan katsoa itsekriminointisuojasi alaiseksi, eli siitä jos itse kerrot auttamisjärjestelmälle että olet ehkä syyllistynyt rikokseen.

Huom! Jos sinuun, läheisiisi, auttamisjärjestelmän työntekijöihin tai muuhun ihmiskaupan uhriin kohdistuu  henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva vakava uhka, auttamisjärjestelmän on ilmoitettava poliisille tästä uhasta. Poliisin tehtävä on suojella henkilöitä turvauhalta ja ennaltaestää uhan toteutuminen.

Ota yhteyttä. Me autamme.