Apua vapaaehtoiseen paluuseen

Suomessa oleskelevalla ulkomaalaisella ihmiskaupan uhrilla on lakiin perustuva oikeus vapaaehtoiseen, tuettuun ja turvalliseen paluuseen toiseen valtioon, johon hänellä on oleskeluoikeus. Ihmiskaupan uhrin täytyy tehdä ratkaisu vapaaehtoisesta paluusta aina itsenäisesti. Tuetun turvallisen vapaaehtoisen kotiinpaluun tarkoituksena on auttaa uhria varmistamalla, että uhri saa tukea ihmisarvoisen elämän aloittamiseen kohdemaassaan. Tuen tarkoituksena on myös ehkäistä henkilön joutumista uudelleen ihmiskaupan uhriksi.

Turvallisen kotiinpaluun tukeminen

Auttamisjärjestelmässä olevalla ihmiskaupan uhrilla on oikeus saada tukea turvalliseen vapaaehtoiseen paluuseen. Riippuen uhrin tilanteesta, vapaaehtoisen paluun järjestämisestä vastaa joko auttamisjärjestelmä tai hyvinvointialue.

Jos uhrilla ei ole Suomessa kotikuntalain mukaista kotipaikkaa, vapaaehtoisen paluun järjestämisestä vastaa auttamisjärjestelmä. Vapaaehtoisen paluun tukeen sisältyy:

  • Matkajärjestelyissä avustaminen;
  • Apu mahdollisten asiakirjojen hankinnassa;
  • Matka- ja muuttokustannusten korvaus, sekä;
  • Palaajalle annettava korvaus, joko käteisenä tai hyödyketukena

Tuetun vapaaehtoisen paluun käytännön järjestelyistä huolehtii normaalisti Suomen IOM:n toimisto. Voit lukea lisää tuetusta vapaaehtoisesta paluusta IOM:n nettisivuilta (sivusto on englanninkielinen). Helppolukuisia tuetusta vapaaehtoisesta paluusta kertovia esitteitä usealla kielellä löydät Maahanmuuttoviraston sivulta.

Ihmiskaupan uhrin on mahdollista saada korotettu avustus kotiinpaluuseensa. Tuki sisältää toimenpiteitä sen takaamiseksi, että paluu on turvallinen, se edistää uhrin integraatiota ja ennaltaehkäisee uudelleen uhriksi joutumisen riskiä. Vapaaehtoisen paluun tuesta säädetään vastaanottolain 31 §:ssä ja sisäministeriön asetuksessa vapaaehtoisen paluun avustuksesta.

Auttamisjärjestelmässä oleva ihmiskaupan uhri, jolla on Suomessa kotikunta saa turvallisen paluun tuen hyvinvointialueen järjestämänä.  Paluumuuton tukemisesta ja matka- ja muuttokustannusten korvaamisesta sekä paluumuuttoavustuksesta säädetään laissa kotoutumisen edistämisestä (10 luku, 85 §).

Palaavalla ihmiskaupan uhrilla on oikeus tietoon paluun vaikutuksista

Ihmiskaupan uhrille, joka harkitsee paluuta kotimaahansa tai maahan, jossa hänellä on oleskeluoikeus, on annettava paluun kannalta kaikki merkityksellinen tieto. Uhrin kanssa on hyvä keskustella paluun turvallisuudesta, sen syistä ja käydä uhrin kanssa läpi hänen oleskeluaan ja tulevaisuuttaan koskevia vaihtoehtoja. 

Mikäli Suomessa on käynnissä uhria koskevan rikoksen esitutkinta, uhrin on saatava riittävät tiedot Suomesta poistumisen vaikutuksesta ja hänen oikeuksiensa toteutumiseen rikosprosessissa. Esitutkintaviranomainen voi lisäksi mahdollisuuksien mukaan arvioida mahdollista uhriin kohdistuvaa turvallisuusuhkaa tai hänen uudelleen uhriksi joutumisen riskiä paluumaassa, esitutkinnassa kertyneiden tietojen valossa. Yhteydenpidosta esitutkintaviranomaisiin ja uhrin oikeusavustajan kanssa huolehtii auttamisjärjestelmä yhteistyössä uhrin kotikunnan kanssa.

Tuetun turvallisen vapaaehtoisen paluun hakeminen

Tukea vapaaehtoiseen paluuseen haetaan siihen tarkoitetulla tukihakemuksella. Mikäli uhri on turvapaikanhakija, hän saa neuvontaa hakemukseen ja paluuseen liittyen muun muassa auttamisjärjestelmästä tai vastaanottokeskuksesta, jossa hän majoittuu. Turvapaikanhakijoiden kohdalla hakemus jätetään Joutsenon vastaanottokeskukselle tai muulle vastaanottokeskukselle, jossa uhri on kirjoilla. Hakemus toimitetaan Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Helsingin toimistolle, joka vastaa tuetun vapaaehtoisen paluun tuottamisesta.

Maahanmuuttovirasto päivittää tarkempaa ohjeistusta vapaaehtoisen paluun hakemisesta. Tarkista viimeisin tieto tuen hakemisesta ja paluumaihin myönnettävistä tukisummista Maahanmuuttoviraston kotisivuilta.