Stöd för trygg frivillig återresa till hemlandet

Ett utländskt människohandelsoffer som vistas i Finland har en lagstadgad rätt till frivillig och säker återresa som stöds, till någon annan stat där personen har uppehållsrätt. Ett människohandelsoffer måste alltid självständigt fatta ett beslut om frivillig återresa. Syftet med en säker och frivillig återresa som stöds är att hjälpa offret genom att försäkra sig om att offret får stöd med att påbörja ett människovärdigt liv i destinationslandet. Syftet med stödet är också att förhindra att en person på nytt viktimiseras inom människohandel.

Hjälpsystemet eller offrets hemkommun svarar för att stödja återresan

Passi-ja-lentolippu

Ett människohandelsoffer inom hjälpsystemet har rätt att få stöd för säker och frivillig återresa. Beroende på offrets situation svarar antingen hjälpsystemet eller offrets hemkommun för att ordna den frivilliga återresan.

Hjälpsystemet svarar för att ordna en frivillig återresa, om offret inte i Finland har en hemvistsort som avses i lagen om hemkommun. Stödet för frivillig återresa inkluderar:

  • assistans med researrangemangen,
  • hjälp med att få vissa handlingar,
  • ersättning av rese- och flyttkostnader, samt
  • en ersättning, antingen kontant eller i form av ett nyttighetsstöd, till den återvändande

Ett människohandelsoffer kan få ett förhöjt bidrag för sin återresa.

mies-luovuttaa-rahaa

Stödet inkluderar åtgärder i syfte att garantera att återresan är trygg, främja offrets integration och förebygga risken för att falla offer på nytt. Föreskrifter om bidrag för frivillig återresa finns i 31 § i mottagningslagen och i inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa.

För ett människohandelsoffer som omfattas av hjälpsystemet och som har en hemkommun i Finland ordnas bidraget för en säker återresa av hemkommunen.  Föreskrifter om stöd, ersättning av rese- och flyttkostnader samt bidrag för återflyttningen finns i lagen om främjande av integration (10 kap. 85 §).

Ett människohandelsoffer som ska resa tillbaka har rätt att få information om konsekvenserna av en återresa

Ett människohandelsoffer som överväger en återresa till hemlandet eller till ett land där hen har uppehållsrätt ska lämna alla uppgifter som är betydande med tanke på återresan. Det är bra att tillsammans med offret diskutera återresans säkerhet, orsakerna till denna och göra en genomgång av alternativen för hens vistelse och framtid.  

Om det i Finland pågår en brottsutredning som gäller offret, ska offret få tillräckligt med uppgifter om konsekvenserna av att lämna Finland samt om hur hens rättigheter förverkligas i en straffprocess. I den utsträckning det är möjligt kan förundersökningsmyndigheten med stöd uppgifterna som samlats under en förundersökning bedöma ett säkerhetshot som offret eventuellt utsätts för eller risken för att hen på nytt ska viktimiseras i landet dit hen återvänder. I samarbete med offrets hemkommun sköter hjälpsystemet om kontakterna med förundersökningsmyndigheterna och offrets rättsbiträde.

Ansökan om trygg frivillig återresa som stöds

Stöd för frivillig återresa ansöks med stödblanketten som är avsedd för detta ändamål. Om offret är en asylsökande får hen rådgivning gällande ansökan och återresan bland annat genom hjälpsystemet eller förläggningen där hen inkvarteras. Då det gäller asylsökande lämnas ansökan till förläggningen i Joutseno eller någon annan förläggning där offret är skrivet. Ansökan sänds till Internationella migrationsorganisationens (IOM) kontor i Helsingfors som svarar för att organisera den frivilliga återresan.

Migrationsverket gör en uppdatering av de närmare anvisningarna om ansökan om frivillig återresa. Kontrollera de senaste uppgifterna om ansökan om stöd och stödbelopp som beviljas destinationslandet på Migrationsverkets webbplats.