Människohandelsoffrens uppehållsrätt

Ett offer för människohandel kan ansöka om uppehållstillstånd enligt grunden att hen har viktimiserats. Ett människohandelsoffer som olagligt uppehåller sig i landet kan också beviljas en betänketid som legaliserar hens vistelse i Finland för högst sex månader.

Människohandelsoffrens uppehållstillstånd

En person som fallit offer för människohandel kan ansöka om uppehållstillstånd enligt grunden att hen har viktimiserats. Tillståndet kan beviljas ett människohandelsoffer som deltar i förundersökningen och domstolsbehandlingen av ett människohandelsbrott och som av denna anledning måste vara närvarande i Finland. Tillstånd kan också beviljas ett människohandelsoffer som enligt tillståndsmyndighetens bedömning har en särskilt sårbar ställning. I detta fall är ett samarbete med förundersökningsmyndigheten inte nödvändigt för att ett uppehållstillstånd ska beviljas.

Ett människohandelsoffer som befinner sig i Finland kan ansöka om uppehållstillstånd. Tillstånd kan inte ansökas när man befinner sig i utlandet.

Ansökan om tillståndet lämnas till Migrationsverket som också fattar ett beslut i ansökan. Mer information om uppehållstillstånd för människohandelsoffer och andra typer av tillstånd finns på Migrationsverkets webbplats.

Hjälpsystemet för offer för människohandel stöder sina kunder i utredningen av uppehållsrätten och ansökan om ett nytt uppehållstillstånd. Observera dock att hjälpsystemet inte tar något avgörande gällande ansökningar om uppehållstillstånd och kan inte heller påverka slutresultatet av dessa.

Betänketid för offer för människohandel

Ett människohandelsoffer som olagligt vistas i Finland (så kallad papperslös person) kan beviljas en betänketid.  Betänketiden legaliserar offrets vistelse i Finland för högst sex månader, och under denna period kan hen inte avlägsnas ur landet mot sin vilja.

Under betänketiden kan offret återhämta sig från sina erfarenheter och besluta huruvida hen vill arbeta med myndigheterna för att utreda människohandelsbrottet hen utsatts för.

Betänketiden kan beviljas

  • av hjälpsystemet för offer för människohandel då det gäller de egna kunderna
  • förundersökningsmyndigheten (polisen, Gränsbevakningsväsendet)

Betänketid kan inte ansökas, utan exempelvis hjälpsystemet kan på eget initiativ bevilja kunden denna. I detta fall ges betänketiden när hjälpsystemet kontaktas.

Betänketiden kan avbrytas, om offret frivilligt och på eget initiativ på nytt har knutit kontakter med dem som misstänks för människohandel. Betänketiden kan också avbrytas, om offrets handlingar äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten, folkhälsan eller Finlands internationella förhållanden.

Föreskrifter om betänketiden finns i 52 b och 52 c § i utlänningslagen.