Organhandel

Organhandel anses vara en form av människohandel.  Organhandel innebär illegal avlägsnande, försäljning och köp av organ och vävnader. Organen går huvudsakligen till patienter som behöver en organtransplantation. De primära orsakerna till att olaglig handel med organ och vävnader förekommer är bristen på transplantat i förhållande till antalet patienter som väntar på organtransplantation och de långa väntetiderna.

Organdonation är inte alltid frivillig

Organhandel är ett globalt problem, men handeln sker huvudsakligen i relativt fattiga länder som har tillräckligt avancerade sjukhus där transplantationer kan utföras. Organköparna kommer ofta från rika länder, exempelvis från Mellanöstern, Förenta staterna eller Europa.

De mest typiska handelsvarorna är njurar, eftersom det är enkelt att få dem från levande donatorer. Dessutom säljs bland annat hjärtan och levrar.

En typisk donator är fattig och säljer sin njure till en förmedlare för att komma ur en svår ekonomisk situation. I verkligheten brukar donatorn få mycket mindre betalt än vad organets riktiga pris eller värde är. Organdonation är inte alltid frivillig, utan organ kan säljas mot donatorns vilja. Offret kan till exempel rövas bort, drogas eller dödas så att hans eller hennes organ kan avlägsnas och säljas.

Inga organhandelsfall har förekommit i Finland

Organhandel har inte påträffats i Finland. År 2016 fick Hjälpsystemet för offer för människohandel för första gången en klient som hade fallit offer för försök till organhandel utomlands, men hittills har hjälpsystemet inte haft faktiska offer för organhandel som klient. Möjligheten kan dock aldrig uteslutas, speciellt inte med personer som kommer från fattiga länder. Därför är det bra att känna igen varningssignalerna så att potentiella offer kan hänvisas till hjälptjänster i Finland.