Har jag fallit offer för människohandel?

Det kan vara svårt att identifiera människohandel, och inte heller offret inser alltid att hen fallit offer för människohandel. Kontrollera om du kan identifiera dig med hjälp av följande frågor. Det är möjligt att du har råkat för en situation som tyder på människohandel, om du svarar “ja” på en eller flera av följande frågor.

 •  Är det någon som försöker få dig att göra något som du inte vill göra?
 • Om du har någon form av rusmedelsberoende, är det någon som försöker utnyttja ditt beroende för att få dig att göra saker som du inte vill göra?
 • Utnyttjar någon din olagliga vistelse i landet för att få dig att göra något som du inte vill göra?
 • Utnyttjar någon exempelvis din bostadslöshet eller medellöshet för att få dig att göra något som du inte vill göra?
 • Är det någon som hotar att avslöja dig för myndigheterna, om du inte går med på hens krav?
 • Är det någon som hotar att dra skam över dig inför dina släktingar, vänner m.fl., om du inte går med på hens krav?
 • Står du i skuld till någon person som utövar påtryckningar för att få dig att handla mot din vilja?
 • Har någon hotat dig eller dina närstående?
 • Fruktar du att din egen eller dina närståendes säkerhet äventyras?
 • Har en för låg lön eller ingen lön överhuvudtaget utbetalats till dig, men du kan inte göra något åt detta?
 • Har du blivit förbjuden att tala om dina omständigheter eller söka hjälp?
 • Har din fria rörlighet begränsats eller får du röra dig endast under övervakning av någon annan?
 • Känns det som om du inte kan komma ut ur din situation på något sätt?

I människohandel tillåts offret inte att fatta beslut i sina ärenden

Människohandel är ett allvarligt brott där människor utnyttjas för att genom dem uppnå ekonomisk eller annan vinning. Med hjälp av olika metoder kan en människa förmås att handla mot sin egen vilja, till exempel att sälja sex, tigga, stjäla eller arbeta enligt dåliga villkor.

För att utnyttjaren ska kunna förmå sitt offer att handla på önskat sätt kan hen bedra eller vilseleda offret, utöva påtryckningar eller utpressning, eller också utnyttja offrets sårbarhet eller otrygghet. Offret måste slutligen handla enligt utnyttjarens krav, även om hen själv inte vill handla på detta sätt.


Offrets möjligheter att komma ut ur situationen eller sätta sig mot utnyttjaren är mycket små utan någon utomstående hjälp.

Ofta är ett människohandelsbrott inte en enda enskild händelse, utan en händelsekedja som kan fortgå ibland även i åratal. Gränsen mellan de olika formerna av människohandel är vag, och det är möjligt att en person kan falla offer för många olika former under utnyttjandet. Mer information om de olika formerna av människohandel finns i delen människohandel på webbplatsen ihmiskauppa.fi.