Bryt dödläget − hjälp för människohandelsoffer

Människohandelsoffer har rätt till hjälp som kan omfatta bland annat trygg inkvartering på en hemlig adress. Tröskeln är låg för att få hjälp, med andra ord behöver du inte vara säker på huruvida du har fallit offer för människohandel. Du väljer själv om du vill ha hjälpen.

Du kan få hjälp

  • även om du ursprungligen glidit in i situationen frivilligt
  • även om du har gjort dig skyldig till brott
  • även om du uppehåller dig olagligt i landet
  • oavsett om du är finsk medborgare, medborgare i något annat land eller saknar medbor-garskap.
  • även om du inte är säker på huruvida det är fråga om människohandel
  • även om det inte pågår en förundersökning om människohandelsbrott i ditt ärende
  • oavsett din ålder, ditt kön eller din sexuella läggning, din religion eller politiska åsikter


Hjälpsystemet för offer för människohandel är en statlig myndighet vars uppgift är att se till att de rättigheter som garanterats för människohandelsoffer förverkligas. Du kan också få hjälp från organisationer.