Hjälp som för människohandelsoffer tillhandahålls av staten och organisationer

Utöver hjälpsystemet för offer för människohandel tillhandahåller också organisationer hjälp för människohandelsoffer. På denna sida finns kontaktuppgifter för både hjälpsystemet och organisationerna.

Stöd som tillhandahålls av myndigheterna

Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet vars uppgift är att se till rättigheterna som ett offer för människohandel har. På webbplatsen www.manniskohandel.fi finns information om hjälpsystemet och hjälpen som tillhandahålls genom detta

 •  Målgrupp: Eventuella offer för människohandel och barn som står under deras vårdnad. Hjälper också personer som fallit offer för människohandel utanför Finland. Också personer som verkar som vittnen. Nu kan man också få hjälp från hjälpsystemet fastän man inte vill göra en polisanmälan.
 • Stödtjänster: långvarig trygg inkvartering, hälsovårdstjänster, socialt arbete, utkomststöd/mottagningspenning, stödperson, tolknings- och översättningshjälp, hjälp med att legalisera vistelsen, lagstadgad juridisk hjälp och rådgivning, hjälp och stöd i en straffprocess, legalisering av olaglig vistelse i landet i vissa fall för högst 6 månader, bidrag för frivillig återresa. Hjälpsystemet arbetar tillsammans med polisen i frågor som gäller att skapa säkerhet för dig.
 • Geografiskt område: Hela landet
 • Kontaktuppgifter:

Arbetarskyddsförvaltningen hjälper dig i arbetarskyddsfrågor. Arbetarskydd innebär att arbetsplatsen är trygg och att arbetsmiljön inte äventyrar hälsan.  Du kan ta kontakt med arbetarskyddsförvaltningen även då det finns problem med anställningsvillkoren eller arbetshälsan på arbetsplatsen.

Polis: Nationell grupp som är specialiserad på människohandelsbrott 

En nationell grupp som är specialiserad på människohandelsbrott inledde sin verksamhet vid polisen år 2021. Gruppen utreder även brott som anknyter till utnyttjande av arbetskraft. Du kan tipsa gruppen och anmäla brott per e-post till adressen ihmiskauppa@poliisi.fi. Observera dock att det inte lönar sig att skicka känsliga uppgifter i ett oskyddat e-postmeddelande.

Stöd som tillhandahålls av organisationer

Brottsofferjouren

 • Målgrupp: Alla offer för människohandel och andra brott
 • Stödtjänster: psykosocialt stöd (verksamhet med stödpersoner), rådgivning (i synnerhet i anslutning till straff- och myndighetsprocesser), tjänstehandledning, krisarbete
 • Geografiskt område: Hela landet (7 regionala kontor, 31 serviceställen i hela landet)
 • Kontaktuppgifter:

Pro-tukipiste ry

 • Målgrupp: Människohandelsoffer som utnyttjats sexuellt, personer som arbetar inom sex- och erotikbranschen
 • Stödtjänster: krisarbete, psykosocialt stöd, rådgivning, tjänstehandledning, social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel
 • Geografiskt område: Huvudstadsregionen, Birkaland, Åboregionen
 • Kontaktuppgifter:http://pro-tukipiste.fi/yhteystiedot/

Monika-Naiset Liitto ry

 • Målgrupp: Invandrarkvinnor och -barn som upplevt våld
 • Stödtjänster: Skyddshemmet Mona (krisboende, psykosocialt stöd, rådgivning och tjänstehandledning), Kriscentret Monika (riksomfattande hjälpande telefon, krisarbete, psykosocialt stöd, rådgivning, tjänstehandledning, kamratstödgrupper, stödboende), Integrationscentret Monika (stödtjänster för integration och sysselsättning)
 • Geografiskt område: Kriscentrets och Integrationscentrets mottagningar: riksomfattande, bostäder inom huvudstadsregionen; Skyddshemmet Mona: riksomfattande
 • Kontaktuppgifter:https://monikanaiset.fi/sv/

Flyktingrådgivningen rf

 • Målgrupp: Asylsökande, utlänningar som söker och väntar på uppehållstillstånd eller som inte har det. Utländrafiskt områdeska brottsoffer.
 • Stödtjänster: Rådgivning och juridisk assistans i de olika faserna av asylförfarandet, andra utlänningsjuridiska ärenden samt för brottsoffer. Avgiftsfri allmän rådgivning per e-post och telefon. Avgiftsfri juridisk rådgivning för papperslösa, för personer i vilkas situation det råder osäkerhet om uppehållsrätten samt för dem som löper risk för att förbli papperslösa.
 • Geografiskt område: Hela landet (kontor i Helsingfors)
 • Kontaktuppgifter:http://www.pakolaisneuvonta.fi

Internationella migrationsorganisationen IOM, kontoret i Finland

 • Målgrupp: Offer för människohandel samt andra migranter som frivilligt återvänder till sitt hemland eller något annat land
 • Stödtjänster: Rådgivning i frågor som gäller återresa och återanpassning, konkret beredning och organisering av trygg frivillig återresa tillsammans med byrån i destinationslandet.
 • Geografiskt område: Hela landet (kontor i Helsingfors)
 • Kontaktuppgifter:http://www.iom.fi

Global Clinic

 • Målgrupp: Papperslösa personer
 • Stödtjänster: Mångprofessionell hjälp som ordnas med frivillig arbetskraft för icke-akuta hälsoproblem
 • Geografiskt område: Helsingfors, Åbo, Lahtis, Tammerfors, Joensuu och Uleåborg
 • Kontaktuppgifter:http://www.globalclinic.fi

Samaria rf 

 • Målgrupp: Kvinnor som fallit offer för människohandel och deras barn
 • Stödtjänster: boendeservice: krisskede, övergångsskede och långvarigt (psykosocialt stöd, rehabilitering), integrationsstöd och stödboende
 • Geografiskt område: Huvudstadsregionen
 • Kontaktuppgifter:http://www.samaria.fi/rose/

Också församlingarna kan genom diakonin tillhandahålla hjälp (till exempel nödinkvartering, måltider) i synnerhet för de offer för människohandel som inte har rätt till kommunala eller statliga tjänster. Mer information om församlingarna eller den kyrkliga samfälligheten finns på webbplatsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.