Exploatering i tiggeri

Tvingande till tiggeri är en form av människohandel som kan ha en anknytning till organiserad brottslighet eller innefatta även tvingande till brottslighet. De som tvingas att tigga kommer oftast från fattiga omständigheter, vilket är typiskt även för andra former av människohandel. 

Den som tvingas till tiggeri vill inte tigga

De som tvingas till tiggeri tigger inte frivilligt utan pressas till det till exempel genom att hota dem med våld eller genom skuldsättning. Offret får inte behålla pengarna utan måste ge en del av dem eller till och med hela summan till människohandlaren.

Trots allt är det bra att komma ihåg att alla som tigger gör det inte motvilligt. För vissa är tiggeriet en näring. Att låta barn tigga är dock alltid tvivelaktigt, och tiggandet får inte äventyra barnets hälsa, säkerhet eller till exempel skolgång. I fråga om tiggande barn ska man alltid beakta att barnet kan ha utsatts för exploatering.

De som tvingas att tigga tillhör ofta en sårbar befolkningsgrupp

Personer som tvingas att tigga tillhör ofta en särskilt sårbar befolkningsgrupp, vilket gör att förbipasserande gärna vill hjälpa och skänka dem pengar. Därför är offren oftast barn, äldre eller funktionshindrade. Dessutom har man konstaterat att förövaren kan tillfoga sina offer synliga kroppsskador eller tvinga offren att låtsas att de har skador i hopp att få mer pengar. Detta har konstaterats ske huvudsakligen utanför Finland.

Offer för denna form av människohandel har väldigt sällan identifierats i Finland. Rättsfall eller rättspraxis angående tvingande till tiggeri har hittills inte förekommit i Finland, till skillnad från exempelvis Sverige.