Vad berättar statistiken från Hjälpsystemet för offer för människohandel?

Statistiken får inte avslöja klienternas identitet

Hjälpsystemet för offer för människohandel samlar in statistik över personer som hänvisats till hjälpsystemet och antagits som klienter. Statistiken samlas in och publiceras så att man i den inte kan identifiera någon enskild klient eller klientgrupp.  Hjälpsystemet publicerar statistikinformation på samma sätt som exempelvis polisen publicerar information om brott eller sjukhus om sina patienter – så att de berörda personernas identitet skyddas.

Vad berättar statistiken från Hjälpsystemet för offer för människohandel?

Hjälpsystemets statistik bidrar till att skapa en helhetsbild av hurdan människohandel som har upptäckts i Finland, men berättar inte hur mycket människohandel som de facto har förekommit i Finland eller världen. 

Man kan bli klient hos hjälpsystemet med låg tröskel utan att någon behöver vara säker på att den nya klienten har blivit offer för just människohandel. När man studerar statistiken är det bra att komma ihåg att det för en del klienter senare framkommer att det inte var fråga om människohandel. Det är helt normalt. 

Den som tolkar statistiken bör också beakta att endast de fall som hjälpsystemet fått kännedom om syns i hjälpsystemets statistik. Om ett människohandelsoffer inte vill vända sig till hjälpsystemet eller inte behöver hjälpsystemets hjälp, statistikförs inte heller någon information om offret. Detsamma sker i fall där människohandeln inte alls har identifierats och offret därför inte hänvisas till hjälpsystemet. 

Hjälpsystemet samlar inte information om personer som har eller misstänks ha gjort sig skyldiga till människohandel. Hjälpsystemets klienter behöver inte uppge exakt information om hur de utnyttjats. Hjälpsystemet behöver vanligen information om utnyttjarna endast om utnyttjarna orsakar säkerhetshot för klienten eller för dem som hjälper klienten.