Mitä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilastot kertovat?

Tulkintaohje Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilastoille

Mitä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilastot kertovat – ja mitä eivät?

Auttamisjärjestelmän tilastot auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa siitä, minkälaista ihmiskauppaa Suomessa on havaittu, mutta ne eivät kerro siitä, kuinka paljon ihmiskauppaa Suomessa tai maailmalla on todellisuudessa tapahtunut. 

Auttamisjärjestelmän asiakkaaksi pääsee matalalla kynnyksellä ilman, että kenelläkään tarvitsee olla varmuutta siitä, että uusi asiakas on joutunut nimenomaan ihmiskaupparikoksen uhriksi. Tilastoja tulkitessa onkin hyvä muistaa, että joidenkin asiakkaiden kohdalla käy myöhemmin ilmi, ettei kyse ollutkaan ihmiskaupasta. 

Tilastoja tulkitsevan on tärkeää huomioida myös se, että auttamisjärjestelmän tilastoissa näkyvät vain auttamisjärjestelmän tietoon tulleet tapaukset. Jos ihmiskaupan uhri ei halua hakeutua auttamisjärjestelmään tai ei tarvitse auttamisjärjestelmän apua, ei tieto uhrista tule myöskään tilastoiduksi. Samoin käy tapauksissa, joissa ihmiskauppaa ei ole laisinkaan tunnistettu, eikä uhri siksi ohjaudu auttamisjärjestelmän piiriin. 

Tilastot eivät saa paljastaa asiakkaiden henkilöllisyyttä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä kerää tilastoja auttamisjärjestelmään ohjatuista ja asiakkaaksi otetuista henkilöistä. Tilastot kerätään ja julkistetaan niin, ettei niistä voi tunnistaa ketään yksittäistä asiakasta tai asiakasryhmää.  Auttamisjärjestelmä julkistaa tilastotietoa samaan tapaan kuin esimerkiksi poliisi julkistaa tilastotietoa rikoksista tai sairaala hoitamistaan potilaista – asianomaisten henkilöllisyyttä suojaten.

Miksi auttamisjärjestelmä ei kerää tilastotietoa ihmiskauppiaista?

Auttamisjärjestelmä ei kerää tietoa mahdollisista ihmiskauppaan syyllistyneistä tai siitä epäillyistä henkilöistä. Asiakkaiden ei tarvitse kertoa auttamisjärjestelmälle tarkkoja tietoja hyväksikäyttäjistään. Auttamisjärjestelmän tarvitsee tavallisesti tietää hyväksikäyttäjistä vain, jos hyväksikäyttäjät aiheuttavat asiakkaalle tai heitä auttavalle henkilöstölle turvallisuusuhan. 

Mahdollisesti ihmiskaupan uhriksi joutunut henkilö voidaan ottaa auttamisjärjestelmän asiakkaaksi hänen oman kertomuksensa sekä muiden esille tulevien seikkojen perusteella. Näillä perusteilla ei vielä voida osoittaa sitä, että joku olisi syyllistynyt ihmiskauppaan, eikä se ole auttamisjärjestelmän tehtäväkään. Rikokseen syyllistyminen osoitetaan ainoastaan lainmukaisessa rikosprosessissa esitutkintaviranomaisen, syyttäjän ja tuomioistuinten käsiteltyä asiaa. Rikostilastoja voi tiedustella esimerkiksi Tilastokeskuksesta.