Tilastot: Kaikki asiakkaat 2021

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat 31.12.2021

Auttamisjärjestelmän asiakkaana oli vuoden 2021 viimeisenä päivänä yhteensä 1132 henkilöä. Heistä 880 on arvioitu mahdollisiksi ihmiskaupan uhreiksi. Asiakkaana on myös näiden 880 henkilön huollettavana olevat 252 alaikäistä lasta. Näiden lasten ikää, sukupuolta tai muitakaan tietoja ei tilastoida. 

Asiakkaat saavat auttamistoimia joko suoraan Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmältä, vastaanottopalveluista tai kotikuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Kaikki asiakkaat 31.12.2021 (yhteensä 1132 henkilöä: 880+252)

Kuvio 18. Auttamisjärjestelmän asiakkuudessa ovat myös ihmiskaupan uhriksi joutuneiden henkilöiden huollettavana olevat alaikäiset lapset. Asiakkaita on yhteensä 880 ja heillä 252 alaikäistä lasta. Nykyisistä asiakkaista 79 on otettu auttamisjärjestelmään alaikäisenä ja 24 oli edelleen alaikäinen 31.12.2021. (n=1132)

Kaikki asiakkaat (880): sukupuolijakauma

Kuvio 19. 60 prosenttia kaikista asiakkaista on naisia ja tyttöjä. (n=880)

Auttamisjärjestelmän 880 asiakkaasta yli 40 prosenttia on joutunut pakkotyöhön liittyvän ihmiskaupan uhriksi. Seuraavaksi useimmin hyväksikäyttötarkoituksena on ollut seksuaalinen hyväksikäyttö ja pakkoavioliitto. Rikollisessa toiminnassa hyväksikäytettyjä asiakkaana on 17, lapsisotilaana käytettyjä 11. Elinkaupan ja benefit fraud -ihmiskaupan uhreja on kumpiakin kolme. Kolme asiakasta toimii todistajana ihmiskaupparikoksen esitutkinnassa tai tuomioistuinkäsittelyssä. Kaksi asiakasta on joutunut kerjäämisessä hyväksikäytetyksi. 

Kaikki asiakkaat: hyväksikäyttötarkoitus

Kuvio 20. Kaikki Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat 31.12.2021 jaoteltuna hyväksikäyttötarkoituksen mukaan (n=880).

Kaikki asiakkaat: yleisimmät kansalaisuudet
Kuvio 21. Auttamisjärjestelmän asiakkaat edustavat yhteensä 63 kansalaisuutta. Tässä kuviossa näkyvät ne kansalaisuudet, joita edustaa viisi tai useampi asiakas. Lisäksi asiakkaana on viisi henkilöä, joiden kansalaisuus on tuntematon. Yleisimmät kansalaisuudet ovat irak, somali, afganistan, nigeria ja suomi. (n=880)