Näin ihmiskaupan uhrit ohjautuivat auttamisjärjestelmään

Vuonna 2022 eri viranomaiset ja järjestöt ohjasivat yhteensä 430 henkilöä  Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. 48 mahdollista ihmiskaupan uhria hakeutui auttamisjärjestelmään itse.

Useimmin mahdollisen ihmiskaupan uhrin ohjasi auttamisjärjestelmään poliisi, seuraavaksi useimmin rikoksen uhreja tukeva Rikosuhripäivystys. He ohjasivat avun piiriin erityisesti Suomessa hyväksikäytettyjä henkilöitä, kun taas Maahanmuuttoviraston ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten tekemät ohjaukset koskivat yleisimmin henkilöitä, joihin oli kohdistunut ihmiskauppaa Suomen ulkopuolella.

Kuvio 1. kuvaa kaikkia auttamisjärjestelmään tullutta 478 ohjausta. Näistä 478 henkilöstä auttamisjärjestelmä arvioi 367 henkilön voineen joutua ihmiskaupan uhriksi Suomessa tai ulkomailla. Heistä tuli siis auttamisjärjestelmän asiakkaita. Heistä voit lukea lisää täältä

Kuvio 1. Auttamisjärjestelmään henkilöitä ohjanneet toimijat

Kaaviokuva näyttää, mitkä organisaatiot ohjasivat mahdollisia ihmiskaupan uhreja auttamisjärjestelmään vuonna 2022. Ohjaukset koskivat sekä Suomessa uhriksi joutuneita että heitä, jotka olivat joutuneet ihmiskaupan uhriksi Suomen ulkopuolella. *Turvakotien tekemistä ohjauksista 12 teki Monika-Naiset Liitto ry.

Vuonna 2022 auttamisjärjestelmään otetuista 367 ihmiskaupan uhrista 263 henkilön arvioitiin joutuneen  hyväksikäytön kohteeksi nimenomaan Suomessa. 

Viranomainen, järjestö tai vaikkapa seurakunta voi ohjata Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään henkilön, jonka arvelee joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomessa tai ulkomailla. Uhriksi joutunut henkilö voi hakeutua auttamisjärjestelmään myös itse.

Auttamisjärjestelmän tekemät päätökset vuonna 2022

Auttamisjärjestelmän asiakkaaksi otetaan henkilö, joka voi olla joutunut ihmiskaupan uhriksi ja joka on sen vuoksi auttamistoimien tarpeessa. Asiakkaaksi voidaan ottaa myös ihmiskaupparikoksen tutkinnassa avustava henkilö, esimerkiksi todistaja, sekä edellä mainittujen alaikäiset lapset, jos he tarvitsevat apua. Alaikäisiä lapsia koskevia esityksiä ei tilastoida. 

Auttamisjärjestelmän asiakkuudesta poistetaan vuosittain asiakkaita, jotka eivät enää tarvitse auttamistoimia ihmiskaupan uhriksi joutumisen vuoksi, jotka haluavat pois asiakkuudesta tai jotka ovat poistuneet Suomesta pysyväisluontoisesti. 

Vielä vuonna 2022 poistamisen perusteena saattoi olla myös se, ettei rikosprosessi edennyt ihmiskauppana tai ettei auttamisjärjestelmän asiakasta voitu varsinaisesti tunnistaa ihmiskaupan uhriksi. 1.1.2023 alkaen nämä eivät enää ole perusteita päättää asiakkuutta.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kuvio_2_Vuonna_2022_tehdyt_paatokset.png

Kuvio 2. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tekemät päätökset vuonna 2022

Asiakkuus auttamisjärjestelmässä voi kestää parista päivästä useisiin vuosiin. Vuoden 2022 viimeisenä päivänä 27 hakemusta eli esitystä auttamisjärjestelmään ottamiseksi odotti vielä ratkaisua.