Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän vuosikatsaus 2022

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee toimintaansa liittyviä tilannekatsauksia kaksi kertaa vuodessa. Tältä sivulta löytyvät tilastot aikaväliltä 1.1.2022-31.12.2022.

Vuosikatsaus 2022: sisältö

Näin ihmiskaupan uhrit ohjautuivat auttamisjärjestelmään – Tilastoja siitä, mitkä organisaatiot ohjasivat mahdollisia ihmiskaupan uhreja auttamisjärjestelmään vuonna 2022 ja minkälaisia päätöksiä auttamisjärjestelmä teki. 

Tilastot: Uudet asiakkaat 2022 – Auttamisjärjestelmään otettiin 367 uutta asiakasta. Täältä löydät tilastotietoa heistä.

Tilastot: Suomessa ihmiskaupan uhriksi joutuneet uudet asiakkaat – Auttamisjärjestelmään ohjautui 236 henkilöä, jotka ovat voineet joutua ihmiskaupan uhriksi täällä Suomessa. 

Tilastot: Kaikki asiakkaat 31.12.2022 – Vuoden 2022 viimeisenä päivänä auttamisjärjestelmässä oli 1314  asiakasta. 

Mitä auttamisjärjestelmän tilastot kertovat? – Tulkintaohje ja tietoa siitä, mitä auttamisjärjestelmän keräämät tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro. Linkki aukeaa uuteen ikkunaan.

Voit kysyä tilastoista Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmältä lähettämällä sähköpostia tiimillemme: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi. 

Tarvittaessa lisätietoa medialle antavat apulaisjohtaja Katri Lyijynen (02954 63 223) ja ylitarkastaja Terhi Tafari (02954 63 240). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@migri.fi. 

Vuosi 2022 lyhyesti

Vuonna 2022 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin 367 uutta asiakasta. Heistä 236 eli yli 64 prosenttia on voinut joutua ihmiskaupan uhriksi Suomessa. Useimmin auttamisjärjestelmän asiakkaaksi otettu henkilö oli joutunut Suomessa pakkotyöhön viittaaviin olosuhteisiin (178 henkilöä). 

Ihmiskaupan uhriksi Suomessa joutunut oleskeli maassa yleisimmin laillisesti, joko oleskeluluvalla (54 henkilöä) tai viisumilla (104 henkilöä). Turvapaikanhakijana Suomessa oleskeli 28 henkilöä ja tilapäistä suojelua sai neljä henkilöä. 21 henkilöä oli kotoisin Suomesta tai muusta EU-valtiosta. Ilman lainmukaista oleskeluoikeutta oli 25 henkilöä. 

Ukrainan sota ei vaikuttanut auttamisjärjestelmään ohjattujen Ukrainan kansalaisten määrään. Vuonna 2022 auttamisjärjestelmän asiakkaaksi tuli kuusi Ukrainan kansalaista, mikä ei poikkea edellisvuosien luvuista.

367 uudesta asiakkaasta 131 henkilön arvioitiin joutuneen ihmiskaupan uhriksi Suomen ulkopuolella. Kaikkiaan Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaana oli vuoden 2022 lopussa 1314 henkilöä. 

Auttamisjärjestelmässä työskenteli vuonna 2022 parhaimmillaan 14 henkilöä neljässä eri toimipisteessä: Helsingissä, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella. Näistä toimipisteistä auttamisjärjestelmän työntekijät liikkuivat tarvittaessa ympäri Suomea asiakastyön ja muiden, esimerkiksi koulutustehtävien merkeissä. Auttamisjärjestelmän tiimiin kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä oikeus- ja yhteiskuntatieteilijöitä. 

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskeva lainsäädäntöhanke valmistui

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimintaa säätelevä lainsäädäntö (Finlex, aukeaa uudessa ikkunassa) muuttui 1.1.2023 alkaen. Lakimuutos muun muassa mahdollistaa auttamistoimien antamisen auttamisjärjestelmän asiakkaana olevalle ihmiskaupan uhrille myös tilanteissa, joissa  uhriksi joutunut ei missään vaiheessa halua, että häneen kohdistuneesta rikoksesta ilmoitetaan esitutkintaviranomaisille. 

Samalla lakimuutos vahvistaa auttamisjärjestelmän aseman kansallisena asiantuntijaviranomaisena. Lisää lakimuutoksesta voit lukea täältä (aukeaa uudessa ikkunassa). 

Lakimuutoksen myötä auttamisjärjestelmä uudisti esityslomakkeet ihmiskaupan uhrin ohjaamiseksi auttamisjärjestelmään. Uudet lomakkeet löytyvät täältä. Vanhoja lomakkeita ei tule enää käyttää.