Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta vuonna 2021

Toimipisteet ja henkilöstö

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta kattaa koko Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaa. Toimistot sijaitsevat Lappeenrannassa, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. 

Lappeenrannan toimipiste 

Lappeenrannan toimipisteellä Joutsenon vastaanottokeskuksessa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa, tiiminvetäjänä toimiva ylitarkastaja, tarkastaja ja terveydenhoitaja. Auttamisjärjestelmän johtotehtävissä toimivat Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Antti Jäppinen sekä apulaisjohtaja Katri Lyijynen.

Helsingin toimipiste 

Helsingin toimipiste sijaitsee Pasilassa Maahanmuuttoviraston tiloissa. Siellä työskentelee kaksi ylitarkastajaa ja tiiminvetäjänä toimiva sosiaalityöntekijä. Vuoden 2021 aikana Helsingin toimipisteellä aloitti työnsä uusi sosiaaliohjaaja. 
Helsingissä työtään tekevät myös IKUT-hankkeen projektipäällikkö ja vuoden 2021 alussa aloittanut hanketyöntekijä. 

Tampereen toimipiste 

Tampereen toimipisteelle palkattiin vuonna 2021 uusi ylitarkastaja. Tampereella toimii nyt siis kaksi ylitarkastajaa.

Oulun toimipiste 

Oulun toimipisteellä Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa työskentelee yksi sosiaaliohjaaja, jonka toimialueeseen kuuluu erityisesti pohjoinen Suomi. 

Kesäkaudella 2021 auttamisjärjestelmässä työskenteli korkeakouluharjoittelija sekä Helsingin että Lappeenrannan toimipisteellä. 

Auttamisjärjestelmän tiimi liikkuu tarvittaessa ympäri Suomen tapaamaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. 

Auttamisjärjestelmän tehtävät ja toiminta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tehtävänä on auttaa oletettuja ja tunnistettuja ihmiskaupan uhreja.  Asiakkaille, joilla on Suomessa kotikunta, auttamistoimet järjestää kunnan sosiaalitoimi. Auttamisjärjestelmä tekee silloin yhteistyötä kotikunnan kanssa asiakkaan auttamiseen liittyen. 

Asiakastyön lisäksi auttamisjärjestelmä toimii kansallisena ihmiskaupan uhrien tunnistamisen ja auttamisen osaamiskeskuksena ja osallistuu koulutus- ja konsultaatiotehtäviin Suomessa ja kansainvälisesti. Näihin tehtäviin osallistuvat kaikki auttamisjärjestelmän työntekijät. 

Koulutus- ja asiantuntijatehtävät ovat edelleen korostuneet vuoden 2021 aikana. 2021 julkaistun Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman mukaisesti auttamisjärjestelmä on muun muassa suunnitellut ja tuottanut ihmiskaupan vastaiseen toimintaan liittyviä koulutuskokonaisuuksia eri viranomaisille ja muille toimijoille yhteistyössä kunkin toimijan kanssa. 

Auttamisjärjestelmä on muutenkin merkittävällä tavalla mukana toimintaohjelman mukaisten toimien toteuttamisessa. Asiantuntijamme ovat mukana  lainsäädäntötyöryhmässä laatimassa uutta ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvää lakia, sekä vuoden 2021 lopussa perustetussa Ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnassa

Kansainvälistä yhteistyötä auttamisjärjestelmä on vuoden 2021 aikana tehnyt erityisesti Itämeren Valtioiden Neuvoston (CBSS) kanssa. Yhteistyön painopisteinä olivat ihmiskaupan näkyvyys mediassa sekä työvoiman hyväksikäytön torjunta (avautuu englanninkieliselle sivustolle). Auttamisjärjestelmä on osa CBSS:n ihmiskaupan torjuntaan erikoistunutta asiantuntijaryhmää.

Auttamisjärjestelmän hallinnoimasta IKUT-hankkeessa järjestetyistä työelämävalmennuksista voit lukea lisää täältä ja ihmiskaupan torjunnasta osana yritysten vastuullisuustyötä täältä

Auttamisjärjestelmä 15 vuotta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta alkoi vuonna 2006, joten vuonna 2021 vietettiin auttamisjärjestelmän 15-vuotissyntymäpäiviä. Syntymäpäiviä juhlistettiin pohjoismaisen yhteisyön merkeissä järjestämällä marraskuussa 2021 seminaari ihmiskaupan uhrin auttamisesta Pohjoismaissa. Seminaari liittyi samalla Suomen vuoden 2021 kauteen Pohjoismaisen Ministerineuvoston puheenjohtajana.