Auttamisjärjestelmän palveluiden järjestäminen

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä auttaa ja ohjaa asiakkaan oikeiden palveluiden piiriin.

Jos asiakkaalla on kotikunta Suomessa

Asiakas, jolla on Suomessa kotikunta, saa palvelunsa hyvinvointialueelta. Helsinkiläiset saavat palvelunsa Helsingin kaupungilta ja HUS-yhtymältä. Auttamisjärjestelmä ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluiden piiriin ja tekee yhteistyötä hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa.

Hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki voivat hakea ELY-keskukselta korvauksia auttamistoimista, jotka järjestetään asiakkaalle siksi, että asiakas tarvitsee niitä ihmiskaupan uhriksi joutumisensa vuoksi. 

Asiakas saa auttamisjärjestelmästä ohjausta ja neuvontaa ihmiskaupan uhrin oikeuksiin liittyen. Tämä voi olla esimerkiksi rikosasiaan tai oleskeluoikeuteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Jos asiakas on turvapaikanhakija

Asiakas, joka oleskelee Suomessa turvapaikanhakijana saa peruspalvelunsa siitä vastaanottokeskuksesta, jossa hän on kirjoilla.  Auttamisjärjestelmä auttaa asiakasta tiiviissä yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa. Asiakas saa auttamisjärjestelmästä ohjausta ja neuvontaa ihmiskaupan uhrin oikeuksiin liittyen. Tämä voi olla esimerkiksi rikosasiaan tai oleskeluoikeuteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä järjestää palvelut asiakkaalle, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa.