Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvällä ihmiskaupalla tarkoitetaan henkilön painostamista tai pakottamista prostitituutioon, hyväksikäyttöä muun kaupallisen seksin alalla tai muuta toistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Yleensä hyväksikäytön motiivina on taloudellisen hyödyn saaminen uhrista, mutta näin ei välttämättä aina ole.

Suurin osa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan (tunnistetuista) uhreista on naisia ja tyttöjä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että myös miehet, pojat sekä sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat tämän ihmiskaupan muodon uhreiksi. Lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta voit lukea lisää täältä

Prostituutiossa hyväksikäyttö

Prostituutiossa hyväksikäyttö on maailmanlaajuisesti yleisin ihmiskaupan muoto. YK:n mukaan jopa 50 % kaikesta ihmiskaupasta on hyväksikäyttöä prostituutiossa. 

Hyväksikäyttö prostituutiossa tarkoittaa, että ihmistä paritetaan tavalla, johon liittyy painostusta, uhkailua, kiristystä ja/tai haavoittuvuuden hyväksikäyttöä, jopa väkivaltaa. Ihmistä saatetaan parittaa tahtonsa vastaisesti. Hän voi myös olla suostunut seksin myymiseen, mutta joutuukin hyväksikäytetyksi toiminnan järjestäjän taholta.  

Kaikki parittaminen ei ole ihmiskauppaa. Parituksen kaltainen toiminta viittaa ihmiskauppaan silloin, kun siihen liittyy painostusta, alistamista, kontrollointia tai väkivaltaa tai jos parituksen kohteena on alle 18-vuotias ihminen.

Ihmiskauppaan viittaavassa paritustoiminnassa seksiä myyvä henkilö on alisteisessa asemassa paritustoimintaa järjestäviin nähden. Voi olla, ettei hän saa esimerkiksi valita asiakkaitaan, työaikojaan tai sitä, minkälaiseen seksiin hänen on suostuttava. Tuotto toiminnasta menee ensisijaisesti paritustoimintaa järjestäville.

Kaupallisen seksin alalla hyväksikäyttö

Kaupallisen seksin alalla hyväksikäyttö voi prostituutiossa hyväksikäytön lisäksi olla esimerkiksi ihmisen painostamista tai pakottamista esiintymään pornografisissa kuvissa tai videoissa, strippaajana, eroottisena tanssijana tai tekemään seksuaalisia tekoja live-kameran edessä.  

Muu seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

Muu seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ihmiskaupan tarkoituksena viittaa tilanteeseen, jossa henkilöön kohdistuu toistuvia, tahdonvastaisia seksuaalisuutta loukkaavia tekoja tai väkivaltaa. Henkilö ei pysty estämään toimintaa, koska häntä kontrolloidaan eri keinoin.  Raaimmillaan kyse voi olla ihmisen alistamisesta seksiorjuuteen. 

Hyväksikäyttäjä ei välttämättä saa uhrista suoraa taloudellista hyötyä, vaan teon motiivina on muunlaisen tyydytyksen saaminen toiminnasta.

Avun hakeminen voi olla vaikeaa

On monia syitä, miksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi joutunut ei kerro tilanteestaan ulkopuolisille tai hae apua. 

Häpeä ja stigmatisoitumisen pelko sekä uhriin kohdistuva painostus, uhkailu ja manipulointi voivat estää puhumasta asiasta. Uhri voi kokea olevansa riippuvainen hyväksikäyttäjästään ja kokea, ettei hänellä ole muuta mahdollisuutta selviytyä. Hän voi ajatella olevansa tilanteessa, josta ei ole ulospääsyä. Uhri voi myös kokea rakastavansa hyväksikäyttäjäänsä kuin puolisoa, tai hyväksikäyttäjä voi olla hänen puolisonsa.

Voi  olla, ettei uhri tiedä oikeuksistaan tai että hänellä olisi mahdollisuus saada apua.  Hän voi myös pelätä joutuvansa itse ongelmiin viranomaisten kanssa, jos hän hakisi tilanteeseensa apua.  

Seksin myyminen on Suomessa sallittua

Seksin myyminen on Suomessa sallittua. Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalainen voidaan kuitenkin käännyttää maasta, jos hänen voidaan ”perustellusta syystä epäillä myyvän seksuaalipalveluja”. Käännyttäminen ei koske EU:n, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalaisia. Se ei koske myöskään henkilöä, joka on tilanteessa ihmiskaupan uhriksi joutumisen vuoksi. Myös tämän vuoksi ihmiskaupan tunnistaminen on merkittävää.

Seksin ostaminen on Suomessa sallittua. Seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta sekä alaikäiseltä henkilöltä on kuitenkin rikos. 

Tarinat