IHME – Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistämiseksi Suomessa -hanke

Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistämiseksi Suomessa (IHME) -hanke oli Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 1.9.2017–31.5.2019 toteuttama hanke. Hanke sai tukea EU:n sisäisen turvallisuuden rahastosta.

IHME-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ihmiskaupan vastaista toimintaa ja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen, auttamiseen ja ihmiskaupparikosten esitutkintaan liittyvää osaamista Suomessa sekä edistää ihmiskaupan uhrien yhdenvertaista kohtelua viranomaisissa.

IHME-hanke pyrki edistämään ihmiskaupan vastaista työtä kolmella osa-alueella:

  • Esitutkintaviranomaisten (poliisi ja Rajavartiolaitos) käyttöön rakennetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen, auttamiseen ja ilmiön esitutkintaan liittyvät koulutusmoduulit. Koulutusmoduulit rakennetaan yhteistyössä Rajavartiolaitoksen, Raja- ja merivartiokoulun, Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi esitutkintaviranomaisia koulutetaan hankkeen aikana käytännön tasolla ympäri Suomea.
  • Keskeiset ihmiskauppatietoisuutta sisältävät www.ihmiskauppa.fi -nettisivut uudistetaan palvelemaan paremmin uhrien, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan tarpeita.
  • Lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta tehdään selvitys, jonka pohjalta järjestetään kaksi teemaan liittyvää koulutusseminaaria. Selvityksellä tarkastellaan lapsikaupan tilaa Suomessa ja pyritään selvittämään ilmiön laajuutta. Selvitys julkaistaan vuoden 2019 alussa ja se toteutetaan yhdessä HEUNI:n kanssa.

IHME-hankkeen tuloksista löytyy tietoa Maahanmuuttoviraston sivuilta.