Information och material

I materialbanken hittar du blanketterna för framställning om upptagning i hjälpsystemet för offer för människohandel. Här finns också information till hjälpsystemets klienter om dataskydd och om behandling av klienternas uppgifter.

Materialbanken innehåller även hjälpsystemets lägesöversikter från år 2018 framåt med tillhörande pressmeddelanden. 

Materialbanken är fortfarande under bearbetning. Hör gärna av dig för att föreslå nytt innehåll i materialbanken! Material som kan användas i arbetet med bekämpning av människohandel finns tillgängligt redan nu på denna sida (på finska) på olika språk.