TUPIKUST VÄLJA – ABI INIMKAUBANDUSE OHVRILE

Inimkaubandus on tõesine kuritegu. Selles on küsimus teise inimese kontrollimises ja ärakasutamises. See võib toimuda kas eksitades, survestades, ähvardades, välja pressides või kasutades ära teise nõrkust või haavatavust rahalise või muu kasu saamiseks. Muuhulgas neid meetodeid kasutades saab inimese toimima oma tahte vastaselt, näiteks:

 • müüma seksi
 • tegema tööd halbadel tingimustel
 • varastama
 • kerjama
 • abielluma

Tihti ei ole inimkaubanduskuritegu üksikjuhtum, vaid sündmuste kett, mis võib jätkuda isegi aastaid. Inimkaubanduse ohvri võimalus oma olukorrast ära minna või ärakasutajale vastu hakata on tihti väga väike ilma väljaspoolse abita.

Kas mina olen võimalik inimkaubanduse ohver?

Inimkaubanduse äratundmine võib olla raske, ohver ei tea ka alati, et ta on sattunud inimkaubanduse ohvriks. Vaata kas sa tunned ennast ära järgmistes küsimustes. Kui vastad „jah“ ühele või enamale punktile, on võimalik, et oled sattunud inimkaubandusele viitavasse olukorda.

 • Kas keegi survestab sind tegema midagi, mida sa teha ei sooviks?
 • Kui sul on uimastisõltuvus, kas keegi kasutab su uimastisõltuvust ära saades sind tegema asju, mida sa teha ei sooviks?
 • Kas keegi kasutab ära sinu ebaseaduslikku riigis viibimist saades sind tegema asju, mida sa teha ei sooviks?
 • Kas keegi kasutab ära kasvõi seda, et sul puudub eluase või vara saades sind tegema asju, mida sa teha ei sooviks?
 • Kas keegi ähvardab paljastada sind ametivõimudele, kui sa ei nõustu tema nõuetega?
 • Kas keegi ähvardab sinu häbistamisega sinu suguvõsa, sõprade vms ees, kui sa ei nõustu tema nõuetega?
 • Kas sa oled võlgu inimesele, kes survestab sind toimima sinu tahte vastaselt?
 • Kas keegi on ähvardanud sind või su lähedasi?
 • Kas sa kardad enda või oma lähedaste turvalisuse pärast?
 • Kas sulle on makstud liiga vähe palka või mitte üldse palka, aga sa ei saa asja suhtes midagi teha?
 • Kas sind on keelatud asjadest rääkimast või abi otsimast?
 • Kas su vaba liikumist on piiratud või kas saad liikuda ainult kellegi teise järelevalve all?
 • Kas sulle tundub, et su olukorrast ei ole väljapääsu?

Inimkaubanduse ohvril on õigus abile

Inimkaubanduse ohvril on õigus abile ja teenustele. Need teenused on näiteks:

 • Turvaline majutus
 • Terviseteenused
 • Sotsiaalteenused
 • Toimetulekutoetus või vastuvõturaha
 • Juriidiline nõustamine ja seadusjärgne õigusabi
 • Tõlke- ja tõlkimisteenused
 • Nõustamine ja juhendamine su olukorra lahendamiseks
 • Vabatahtlik toetatud naasmine kodumaale, kui soovid naasta
 • Elamisloa taotlemisega seotud nõustamine ja juhendamine
 • Abi kuriteoavalduse koostamisel ja kriminaalprotsessis

Abi antakse madala künnisega, ehk sa ei pea selles kindel olema, kas sa oled sattunud just inimkaubanduse ohvriks. Abi antakse sõltumata su kodakondsusest, vanusest, soost või seksuaalsest sättumisest, religioonist või poliitilistest vaadetest. Võid saada abi ka, hoolimata sellest, et:

 • oled sattunud olukorda algselt vabatahtlikult
 • oled ise süüdi kuritegudes
 • viibid riigis ebaseaduslikult

Sind võib aidata ainult siis, kui otsid abi.

Soomes annab inimkaubanduse ohvritele abi Inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteem, mis on riigiasutus. Abistamissüsteemil on olemas ööpäevaringne telefoninumber, kuhu võid ühendust võtta ja rääkida oma olukorrast ja vajadustest. Telefoninumber on:

+358 (0)2 954 63 177

Ühendusevõtt ei sunni sind vastu võtma teenuseid, vaid võid vestelda abistamissüsteemiga sellest, mida abi vastuvõtmine just sinu puhul tähendaks. Või võtta ühendust abistamissüsteemiga ka netiblanketil.

Inimkaubanduse ohvritele pakuvad abi ka inimkaubanduse vastast tööd tegevad organisatsioonid. Organisatsioonid pakuvad inimkaubanduse ohvritele madala künnise teenuseid.

Võta julgelt ühendust. Me aitame sind.