ออกมาให้พ้นทางตัน – ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมขั้นรุนแรง ซึ่งเกิดจากการควบคุม และ เอารัดเอาเปรียบบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการทำให้เกิดการเข้าใจผิด การกดดัน การข่มขู่ การกรรโชก  หรือ การเอารัดเอาเปรียบโดยใช้ ข้อด้อยหรือสถานะที่อ่อนแอของบุคคลอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงิน หรือ ผลประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยบังคับให้กระทำการเหล่านี้โดยขัดกับความสมัครใจของบุคคลนั้น ๆ  ตัวอย่างเช่น:

 • การค้าบริการทางเพศ
 • การทำงาน ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่คุ้มค่า
 • การลักขโมย
 • การขอทาน
 • การแต่งงาน

บ่อยครั้งที่อาชญากรรมทางการค้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กรณีย่อย ๆ เพียงกรณีเดียว แต่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ซึ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ยาวนานเป็นปี โอกาสของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการออกไปจากสถานการณ์นั้น ๆ หรือ ขัดขืนต่อผู้ที่เอารัดเอาเปรียบนั้นมีน้อยมาก หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก

เป็นไปได้ไหม ที่ฉันอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์?

การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาจเป็นไปได้ยาก และผู้เสียหายก็อาจจะไม่ทราบเสมอไปว่าตนกำลังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อยู่  ให้ตอบคำถามเหล่านี้เกี่ยวกับกรณีของคุณ หากคุณพบว่าคุณตอบว่า”ใช่” ในคำถามหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น อาจเป็นไปได้ว่า คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็เป็นได้

 • มีคนกดดันให้คุณกระทำการบางอย่าง ที่คุณไม่อยากทำ?
 • หากคุณติดสารเสพติด มีบุคคลใดที่ใช้ความเป็นผู้ติดสารเสพติดของคุณมาเอารัดเอาเปรียบคุณ เพื่อให้คุณทำเรื่องบางอย่าง ที่คุณไม่อยากทำ?
 • มีใครเอารัดเอาเปรียบคุณ จากการที่คุณอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้คุณกระทำการบางอย่าง ที่คุณไม่อยากทำ?
 • มีใครเอารัดเอาเปรียบคุณ โดยใช้สถานภาพผู้ไร้ที่อยู่อาศัยของคุณ หรือ ความไม่มีเงินหรือทรัพย์สินของคุณ เพื่อให้คุณกระทำการบางอย่าง ที่คุณไม่อยากทำ?
 • มีใครข่มขู่คุณ ว่าจะเปิดเผยตัวคุณแก่หน่วยงานราชการ หากคุณไม่ยินยอมทำตามข้อเรียกร้องของเขา?
 • มีใครข่มขู่คุณ ว่าจะทำให้คุณอับอายในหมู่เครือญาติ หรือ กลุ่มเพื่อนของคุณ เป็นต้น หากคุณไม่ยินยอมทำตามข้อเรียกร้องของเขา?
 • คุณติดหนี้บุคคลคนใด ที่กดดันให้คุณกระทำการบางอย่างที่ขัดกับความต้องการของคุณ?
 • มีใครเคยข่มขู่คุณ หรือ บุคคลใกล้ชิดของคุณหรือไม่?
 • คุณหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเอง หรือ บุคคลใกล้ชิดหรือไม่?
 • มีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนให้คุณน้อยเกินไป หรือ ไม่ให้เงินเดือนเลย แต่คุณไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ในเรื่องนี้?
 • คุณเคยถูกห้ามไม่ให้พูดเรื่องต่าง ๆ หรือ ห้ามไปขอความช่วยเหลือหรือไม่?
 • คุณถูกจำกัดสิทธิ์ในการสัญจรไปมา หรือ คุณได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนภายใต้การควบคุมของบุคคลอื่นเท่านั้นหรือไม่?
 • คุณรู้สึกว่า สถานการณ์ของคุณไม่มีทางออกหรือไม่?

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิ์ได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและบริการ บริการเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น:

 • ที่พักอาศัยที่ปลอดภัย
 • บริการการรักษาพยาบาล
 • บริการทางสวัสดิการสังคม
 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพพื้นฐาน หรือ เงินแรกรับ
 • คำแนะนำทางกฎหมาย และ การให้คำปรึกษาตามกฎหมาย
 • บริการล่าม และ แปลเอกสาร
 • การแนะนำ แนะแนว เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • การให้การสนับสนุนการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดโดยสมัครใจ หากคุณต้องการเดินทางกลับ
 • การให้คำแนะนำ การปรึกษา เรื่องการขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก
 • ความช่วยเหลือในการแจ้งความ และความช่วยเหลือในขั้นตอนการดำเนินคดี

โดยจะได้รับความช่วยเหลือได้โดยการเข้าถึงได้ง่าย คุณไม่จำเป็นต้องแน่ใจว่าคุณเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจะได้รับความช่วยเหลือโดยไม่จำกัดสัญชาติ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา หรือ ความคิดเห็นทางการเมือง คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้ด้วยถึงแม้ว่า:

 • คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นในตอนแรกด้วยความสมัครใจของคุณเอง
 • คุณมีความผิดทางคดีอาญาเอง
 • คุณอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

คุณจะได้รับความช่วยเหลือ ก็ต่อเมื่อคุณเข้ามาขอความช่วยเหลือเท่านั้น

ในประเทศฟินแลนด์ ผู้เสียหาจากการค้ามนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือจากระบบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ระบบให้ความช่วยเหลือ มีบริการทางโทรศัพท์ตลอดทั้งวัน ที่คุณสามารถติดต่อและบอกเล่าสถานการณ์และความต้องการของคุณได้ หมายเลขโทรศัพท์:

+358 (0)2 954 63 177

เมื่อคุณติดต่อมา จะไม่มีการบังคับให้คุณตอบรับบริการ แต่คุณสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระบบให้ความช่วยเหลือ ว่าการตอบรับความช่วยเหลือที่เหมาะกับกรณีของคุณคืออะไร คุณสามารถติดต่อมายังระบบให้ความช่วยเหลือได้ทางแบบฟอร์มทางอินเตอร์เนท ด้วย

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือจาก  องค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  ด้วย องค์กรเหล่านี้จะมอบบริการแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยการเข้าถึงได้ง่าย

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมา พวกเราจะคอยช่วยเหลือคุณ