Hjälpsystemet och förläggningarna i samarbete

Hjälpsystemet och Migrationsverkets avdelning för mottagningstjänster har i samarbete uppdaterat informationen och anvisningarna för förläggningarna. Informationssidan har publicerats i VOKnet som används av förläggningarna. På sidan behandlas människohandel och offer för människohandel i mottagningstjänsterna. Sidan innehåller information om identifiering av offer för människohandel, Hjälpsystemet för offer för människohandel samt samarbetet mellan förläggningarna och Hjälpsystemet för att hjälpa offren.

Hjälpsystemet och avdelningen för mottagningstjänster ordnade en utbildning om människohandel för förläggningarna på våren 2024. I och med att Migrationsverket i år konkurrensutsatte förläggningarna har tillgången till information en ännu större betydelse än tidigare. Nästa utbildning ordnas på hösten 2024.

Förläggningarna spelar en vikting roll i dentifieringen av offer för människohandel

Identifieringen av offer kan vara svårt. Situationerna för de personer som blivit utsatta för utnyttjande är ofta svåra och till och med farliga. Det försvårar i många fall kommunikationen. Offret kan försöka hålla sin situation hemlig till exempel på grund av skam, okunnighet eller hot. Därför är det bra att personalen vid förläggningarna, till exempel socialarbetarna och hälsovårdarna, förstår fenomenets omfattning och kan identifiera dess kännetecken. Man kan falla offer för människohandel i Finland, utomlands eller på vägen till Finland, innan man omfattas av mottagningstjänsterna eller under tiden man är klient. Ibland kommer observationer om utnyttjande fram i diskussioner, och därför är det bra att alla känner till anvisningarna och tillvägagångssättena.

Hjälp för klienter i samarbete

En anställd vid Hjälpsystemet bedömer behovet av hjälpinsatser på ett gemensamt möte. Vid bedömningen kartläggs behovet av hjälpinsatser till följd av att klienten fallit offer för människohandel: helheten, säkerhetshotet, brottmålet och behovet av en stödperson för straffprocessen, samt klientens egen uppfattning om sitt stödbehov. Hjälpinsatserna ordnas i samarbete med förläggningen genom att man tillsammans kommer överens om tillvägagångssättena och arbetsfördelningen. Målet är en samordnad servicehelhet. Hjälpsystemet kan komplettera de tjänster som förläggningen ordnar när servicebehovet beror på att klienten har fallit offer för människohandel. Hjälpsystemet bär ansvaret för hjälpinsatserna, men det är förläggningarna som har helhetsbilden av klientens situation. Det viktigaste med arbetet är att förebygga att klienten blir offer igen.