Antalet minderåriga offer för människohandel har mer än fördubblats

Fler än dubbelt så många minderåriga har hänvisats till Hjälpsystemet för offer för människohandel jämfört med tidigare år. År 2021 antogs 28 barn och unga som klienter inom hjälpsystemet. 27 av dem hade fallit offer för utnyttjande som tyder på människohandel utomlands och en i Finland. Tidigare år har hjälpsystemet fått omkring 10–14 nya minderåriga klienter. Dessa uppgifter framgår av den årliga översikten från Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Den människohandel som de minderåriga fallit offer för har i synnerhet anknutit till tvångsarbete, sexuellt utnyttjande och tvångsäktenskap. Samma barn kan ha blivit offer för flera slag av människohandel. De minderåriga som blev klienter hos hjälpsystemet år 2021 var i allmänhet asylsökande. 
Dessa uppgifter framgår av den årliga översikten från Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Var tredje klient har upplevt människohandel under barndomen

Det finns dock betydligt fler klienter hos Hjälpsystemet för offer för människohandel som fallit offer för människohandel som minderåriga.

Hjälpsystemet fick totalt 243 nya klienter år 2021. Ungefär en tredjedel av dem (80 personer) uppgav att de fallit offer för människohandel när de var minderåriga. De flesta av dem fick hjälp av Hjälpsystemet först som vuxna.

– Vi har märkt att människohandel som sker i barndomen och ungdomen ofta kommer fram först när personen blivit vuxen. Om utnyttjandet har fått fortsätta utan att exempelvis en myndighet ingripit, är det möjligt att personen vågar prata om sina upplevelser eller inser att det varit fråga om utnyttjande först som vuxen, berättar Katri Lyijynen, biträdande direktör för Hjälpsystemet för offer för människohandel.  

Även dessa personer har som barn utsatts för tvångsarbete eller sexuellt utnyttjande eller tvingats till äktenskap. Barn som inte ännu uppnått åldern för straffrättsligt ansvar kan också ha utnyttjats i kriminell verksamhet. 

– Barn kan tvingas att utföra brottsliga handlingar där risken för att bli fast är hög och som sannolikt skulle ge ett fängelsestraff för en vuxen, berättar Lyijynen. 

När en person som blivit klient som vuxen berättar att hen blivit offer för människohandel som barn, handlar det oftast om utnyttjande som skett utomlands. Dock har allt fler fall av utnyttjande som tyder på människohandel inträffat i Finland. I dessa fall är det i allmänhet fråga om sexuellt utnyttjande eller tvångsäktenskap. 

Något färre än förra året hade blivit offer i Finland

År 2021 fick Hjälpsystemet för offer för människohandel 243 nya klienter, vilket i stort sett är lika många som föregående år. Samtidigt blev 48 minderåriga barn till klienter också klienter. 

Av de nya klienterna hade 97 enligt uppgift fallit offer för människohandel i Finland: 48 hade utsatts för tvångsarbete i Finland och 21 hade blivit offer för sexuellt utnyttjande, exempelvis utnyttjats inom prostitution. 22 klienter behövde hjälp på grund av tvångsäktenskap. Även utnyttjande i kriminell verksamhet noterades ännu, och fyra personer uppgav att de utsatts för detta. 

Något färre personer som blivit offer för människohandel i Finland kom till hjälpsystemet jämfört med föregående år, då man identifierade 123 personer som blivit offer i Finland.

Totalt hade Hjälpsystemet för offer för människohandel 1 132 klienter i slutet av 2021. 

Fakta: Vad gör Hjälpsystemet för offer för människohandel?

  • Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet och ett nationellt kompetenscentrum för identifiering och hjälpande av människohandelsoffer.
  • Hjälpsystemet har som uppgift att hjälpa personer som blivit offer för människohandel och deras minderåriga barn samt personer som hjälper till med utredningar av människohandelsbrott. Systemet hjälper både finländska och utländska människohandelsoffer på samma villkor.
  • En klient inom hjälpsystemet har rätt att i enlighet med sina behov få rådgivning och handledning, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, mottagningspenning eller utkomststöd, trygg inkvartering samt tolk- och översättartjänster.
  • Klienter som vill återvända till sitt hemland får stöd för att återvända frivilligt. 
  • Klienterna får också lagstadgad rättshjälp och juridisk rådgivning
  • Hjälpsystemet för offer för människohandel har funnits sedan 2006. För dess verksamhet ansvarar Joutseno förläggning, som är en del av Migrationsverket. Hjälpsystemet har fyra verksamhetsställen (Villmanstrand, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg). 
  • Hjälpsystemet upprätthåller den riksomfattande webbplatsen ihmiskauppa.fi och en infotelefon på nummer 02954 63 177 som är öppen 24/7.
  • Hjälpsystemet ska omnämnas som Hjälpsystemet för offer för människohandel eller hjälpsystemet.
  • Mer information om verksamheten finns på www.ihmiskauppa.fi/sv

Ytterligare information för medier:

• Katri Lyijynen, biträdande direktör, tfn 029 54 63 223
• Terhi Tafari, överinspektör, teamledare, tfn 029 54 63 240

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@migri.fi